Home Overzicht Experiment bewonersparticipatie Strandeiland met online platform

Experiment bewonersparticipatie Strandeiland met online platform

0

Bewonersparticipatie is onderdeel van de ontwikkeling van Strandeiland van IJburg. Het eiland heeft de komende jaren echter nog geen bewoners. Daarom start de gemeente een innovatieve samenwerking met de huidige bewoners van IJburg om de participatie vorm te geven en uit te voeren.

Bij dit participatietraject wordt voor het eerst geëxperimenteerd met het online platform OPEN POEN. Door middel van dit platform wil de gemeente inzichtelijker maken waar subsidiegeld aan wordt uitgegeven. Iedereen kan via OPEN POEN de uitgaven van het participatieteam realtime volgen. Donderdag 3 oktober was de feestelijke kick-off van het participatietraject.

Stikstof uitspraak Raad van State
De aanleg van de tweede fase van Strandeiland krijgt mogelijk te maken met de uitspraak van de Raad van State over stikstofdepositie. De consequenties voor de ontwikkeling en planning worden nu zorgvuldig onderzocht. Als het nodig wil de gemeente daarbij passende maatregelen nemen, door bijvoorbeeld te werken met boten met een lagere stikstofuitstoot. De plannen voor het eiland bevatten vergaande, innovatieve maatregelen, zoals emissievrije mobiliteit waarmee nieuwe technieken worden gestimuleerd.

Laatste drie eilanden
Bij de realisatie van IJburgse archipel resten nog drie eilanden Centrumeiland, Strandeiland en Buiteneiland. Centrumeiland is al in ontwikkeling, en geeft ruimte aan zelfbouwers om hun ideale woning te realiseren. Het nieuwe stadsstrand en het eerste deel van Strandeiland worden nu aangelegd. De aanleg van het tweede deel moet volgend jaar starten De realisatie van Buiteneiland start in 2023.

Groen licht college voor Strandeiland en Buiteneiland
B en W van Amsterdam hebben eind vorige maand ingestemd met de plannen voor de voltooiing van IJburg. Het gaat om het stedenbouwkundig plan voor heel Strandeiland, waarin staat hoe het eiland wordt ingericht. Ook zijn er besluiten genomen om het tweede deel van Strandeiland aan te laten leggen en te starten met de uitwerking voor Buiteneiland.

Ondergeschikte rol voor wonen
Buiteneiland wordt 45 hectare groot en krijgt een sterk natuurlijk karakter met ruimte voor sport, recreatie en cultuur. Wonen krijgt een ondergeschikte rol: er is ruimte voor maximaal 200 tot 500 woningen. Met de ontwikkeling van Buiteneiland komt er een grote hoeveelheid openbaar groen beschikbaar. Het eiland wordt volledig circulair aangelegd met hergebruikte grond uit andere delen van de stad.

8.000 woningen op Strandeiland
Strandeiland wordt een duurzame stadswijk met 8.000 woningen, waar natuurinclusief gebouwd wordt. Ook moet het een energieneutraal eiland worden, wat wil zeggen dat het eiland alle energie die het gebruikt zelf opwekt. Daartoe komen er warmte- en koudeopslagsystemen (WKO’s) en wordt emissievrije mobiliteit de norm. De aanleg van de eerste fase is in volle gang. In deze fase worden de eerste 5.00o woningen, scholen, sportvelden en commerciële voorzieningen aangelegd. Nu is dus ook groen licht gegeven voor de aanleg van de tweede fase, waarin op termijn nog eens 3.000 woningen worden gerealiseerd. Nu is het wachten op de gevolgen die de uitspraak van de Raad van State over stikstofdepositie kan hebben.