Home Duurzaam Bouw omstreden biomassacentrale bij Diemen mag doorgaan

Bouw omstreden biomassacentrale bij Diemen mag doorgaan

1

Energiebedrijf Vattenfall mag nu toch een biomassacentrale bouwen in Diemen. Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben een natuurvergunning afgegeven waardoor dat mogelijk wordt. De omliggende gemeenten en stadsdeel Oost twijfelden aan de duurzaamheid van de centrale, omdat het verbranden van houtkorrels voor vervuilende uitstoot zorgt. Er was veel verzet.

Met de vergunning mag Vattenfall in Diemen twee aardgascentrales en een hulpwarmtecentrale deels te laten vervangen door een biomassacentrale. De uitstoot van het totale complex, inclusief de toekomstige biomassacentrale, wordt lager dan van het complex dat er nu staat. Ook wordt de maximale uitstoot die in de natuurvergunning van 2015 is genoemd hersteld. Dat hebben Gedeputeerde Staten van Noord-Holland besloten.

Als een aanvrager aan alle eisen voor de wet Natuurbescherming voldoet, dan kan hij een natuurvergunning krijgen, aldus de Provincie. Er mag bijvoorbeeld geen extra stikstof neerslaan op natuur. Uit berekeningen blijkt dat er geen extra stikstof neerslaat op de natuur, niet tijdens de bouw van de biomassacentrale en niet daarna wanneer de centrale in gebruik is. Dat komt omdat de andere op het terrein aanwezige installaties met minder vermogen en minder uren gaan draaien.

Eind 2018 stelde minister Wiebes een stimuleringsregeling van 6 miljard euro beschikbaar voor hernieuwbare energieproductie. Vattenfal, toen nog Nuon, heeft alles ingezet om deze subsidie binnen te halen voor de bouw van Nederlands’ grootste biomassacentrale. Biomassa klinkt groen en duurzaam, maar klimaatwetenschappers, duurzaamheidsorganisatie en ook de politiek was zeer kritisch over deze richting.

In juni 2019 hebben alle betrokken partijen – vooruitlopend op de natuurvergunning die door de provincie en de verklaring van geen bezwaar die door de gemeente Diemen moesten worden verleend –  een convenant gesloten waarin vergaande afspraken zijn gemaakt over de uitstoot van de nieuwe biomassacentrale, het tijdelijke gebruik van biomassa en de te hanteren duurzaamheidscriteria. Alle partijen – ook de provincie – hebben nu met dit convenant ingestemd.

 

1 REACTIE