Home Duurzaam College Diemen wil Diemer Vijfhoek als zoekgebied voor windturbines schrappen

College Diemen wil Diemer Vijfhoek als zoekgebied voor windturbines schrappen

0

De Diemer Vijfhoek en aangrenzende waterpartijen in het IJmeer worden als het aan B en W van Diemen ligt, geschrapt als zoekgebied voor windturbines en zonne-energie. Toen deze plek kwam bovendrijven als mogelijke locatie voor windturbines, kwam daartegen ook veel protest van bewoners van IJburg.

Het Diemense college verwacht dat haar advies in de aankomende Regionale Energiestrategie 1.0 (RES) van de energieregio Noord-Holland Zuid wordt verwerkt. Het college heeft zich bij de afweging voor de Diemer Vijfhoek met name laten leiden door de combinatie van unieke natuur- en cultuurhistorische waarden in het gebied.

Amsterdam selecteerde zeven zoekgebieden voor de bouw van windturbines: het Havengebied, de Noorder IJplas, ten noorden van de ring A10 Noord, het Zeeburgereiland / IJburg / Sciencepark, de Gaasperplas en Driemond, Amstel III en omgeving n de Amstelscheg. (Zuid). Het streven is dat in de hoofdstad in 2030 in totaal 127 MegaWatt vermogen is gerealiseerd, wat gelijkstaat aan het elektriciteitsverbruik van ruim 150.000 woningen. Landerlijk Noord en het IJmeer werden als mogelijke vestigingsplek achter de hand gehouden voor het geval de zeven gekozen locaties niet aan een dergelijke productie zouden kunnen voldoen. In de gemeenteraad van Amsterdam zijn de bezwaren van 160 insprekers vooral uit IJburg gehoord. De raad zal uiteindelijk besluiten of de plannen doorgaan.

Het college van Diemen vindt de ligging van de Vijfhoek (waarin vrijwel ongerepte natuur samenkomt met het water) uniek voor de Diemerscheg. Het gebied valt onder het beschermingsregime van Natuur Netwerk Nederland (NNN), het IJmeer onder Natura2000. Verder is het een rust- en broedgebied van vogels. Windturbines op deze plek hebben een buitenproportionele impact op trekvogels. Ook in de gesprekken met diverse bewoners- en natuurwerkgroepen en in het natuur- en landschapsadvies van de Natuur en Milieufederatie Noord Holland (NMH) en Vereniging voor Energiecoöperaties en Initiatieven Noord-Holland (VEI NH) zijn de unieke natuurwaarden van dit gebied bevestigd.