Home Duurzaam De Gezonde Stad biedt luchtig lichtpuntje in lockdown

De Gezonde Stad biedt luchtig lichtpuntje in lockdown

0

Met de Monitor kijkt De Gezonde Stad naar de duurzame ontwikkelingen op het gebied van voedsel, groen, afvalvrij, energie en schone lucht in Amsterdam. De 2020-editie levert unieke resultaten op, doordat de impact van de COVID-19 pandemie op alle vijf thema’s is meegenomen in de resultaten. Het blijkt dat het klimaat even op adem kon komen en dat verschillende transities in een stroomversnelling belandden.

‘Dat tijdens een crisis dingen mogelijk blijken die voorheen niet konden biedt kansen om als stad op een duurzame manier te herstellen. We moeten intelligent omgaan met die veerkracht en samenwerken aan een stad die klaar is voor de toekomst, aldus Annick Mantoua, directeur De Gezonde Stad. ‘De cijfers van De Monitor liegen er niet om, er moeten radicale veranderingen komen in beleid en gedrag om de stad toekomstbestendig te krijgen en de doelen te behalen.’

Het afgelopen jaar verspilde 25 procent van de huishoudens minder voedsel, het aantal elektrische voertuigen is sinds 2015 verdriedubbeld en parken werden meer bezocht. Van 50 procent in 2020 ten opzichte van 36 procent in 2019. Allemaal positieve neveneffecten van corona. De hoeveelheid groen per Amsterdammer blijft echter afnemen, sinds 2015 met 1,7 m2 per inwoner. Dit komt doordat de stad en haar inwonersaantal groeien, maar de hoeveelheid groen niet meegroeit.

De Monitor 2020 is allesbehalve een saaie long read. Een deel van de inhoud is tot stand gekomen door samen te werken met dertien toonaangevende experts zoals Barbara Baarsma, Dina El Filali, Merijn Tinga en Samuel Levie. Daarnaast zag De Gezonde Stad juist een kans in de lockdown, om de wetenschappelijke feiten om te dopen tot online quiz en ze zo op een vrolijke manier onder de aandacht van Amsterdammers te brengen. Want dat sluit naadloos aan bij de missie van de stichting; de ambities voor een duurzame en circulaire stad direct vertalen en tastbaar maken voor de bewoners van Amsterdam.

Benieuwd naar de resultaten? Download het onderzoeksrapport en de factsheets per thema. Check degezondestad.org/de-gezonde-stad-monitor