Home Oostelijke Eilanden Meepraten over plannen voor herinrichting Czaar Peterstraat

Meepraten over plannen voor herinrichting Czaar Peterstraat

0

Het voorlopig ontwerp van de herinrichting van de Czaar Peterstraat is klaar. Op 12 oktober wordt het ontwerp toegelicht. Je bent van harte welkom om je gedachten te delen over het voorlopig ontwerp.

De nota van uitgangspunten is in februari door de gemeenteraad vastgesteld. In het voorlopig ontwerp zijn de opmerkingen van de buurt meegenomen. Het gaat om een veilige inrichting van de kruisingen, waar het verkeer op de Czaar Peterstraat voorrang heeft. Bij de Frans Wollantstraat komt een veilige voetgangers oversteekplaats. Het pleintje bij de Eerste Coehoornstraat krijgt meer bomen en groen, twee tot vier parkeerplaatsen worden daarvoor opgeheven.

Aan het begin van de Czaar Peterstraat, langs de arcade, komen groenstroken. Her en der in de straat komen meer fietsvakken. Met de ondernemersvereniging wordt gekeken naar een nieuwe invulling van de plantenbakken.

Onderzoek naar verkeersbewegingen, geluid en trillingen in de straat heeft uitgewezen dat de meest geschikte plek voor een toegankelijke tramhalte rondom de Cruiquiusstraat ligt. In april heeft het dagelijks bestuur van het stadsdeel ingestemd met deze locatie.

Het voorlopig ontwerp is op de site van de gemeente in te zien. Voorjaar 2024 wordt het definitief ontwerp en het benodigde budget voorgelegd aan het bestuur van de gemeente. Als het definitief ontwerp in de stadsdeelcommissie wordt behandeld, bestaat de mogelijkheid tot inspreken. Het begin van de werkzaamheden staat gepland op april 2025. Naar verwachting duren de werkzaamheden een jaar.

De informatiebijeenkomst vindt plaats van 19.00 tot 20.30 uur in de buurtkamer op Oostenburg, Isaac Titsinghkade 123. Aanmelden kan via [email protected]. Op hetzelfde adres kun je tot 20 oktober schriftelijk commentaar geven op het voorlopig ontwerp. Waar mogelijk worden de opgehaalde reacties verwerkt in het definitieve ontwerp.