De verduurzaming van oude huurwoningen loopt achter en dat is niet altijd een kwestie van budget. Het aanbod van Woningbouwcorporaties om zonnepanelen te laten huren door hun bewoners kent nog de nodige obstakels.

Rose Bartholomée | Foto Stadgenoot

Onder het motto ‘de zon schijnt voor iedereen’ verhuurt Zongenoot, speciaal voor woningbouwcorporatie Stadgenoot, zonnepanelen aan huurders. De huur van deze zonnepanelen is altijd minder dan de besparing op de energierekening. Deze garantie geeft Zongenoot óók voor de lange termijn. Op dit moment, met de hoge energieprijzen, wordt het alleen maar voordeliger. Je betaalt maandelijks aan Zongenoot, maar je betaalt veel minder aan energiekosten.

Toch geldt dit aanbod niet voor alle huurders. In het ene geval kan plaatsing niet omdat het een oud dak is, in het andere geval niet omdat de opstalverzekeraar nog niet akkoord is. Dit roept de vraag op hoe de plaatsing van zonnepanelen bij huurders verloopt. Ik spreek hierover met Jonna Zwetsloot, projectleider Duurzaamheid bij Stadgenoot.

Hoeveel huurders hebben nu zonnepanelen van Zongenoot?

‘We zijn nu ongeveer anderhalf jaar bezig met het uitvoeren van het contract met Zongenoot. Zongenoot heeft op dit moment aan 2092 zittende huurders een aanbod gedaan en dit aantal groeit. Helaas zijn maar 511 huurders akkoord gegaan met de plaatsing van Zonnepanelen. Dat is 25%. De mensen die meedoen zijn zeer tevreden. We weten niet waarom men niet reageert op het aanbod. Gelukkig komt inmiddels wel steeds meer vraag vanuit bewoners.

In totaal zijn er 1086 woningen aangesloten, omdat we ook nieuwbouw en renovatiepanden doen en hier geen akkoord nodig is. Ook zijn 1694 woningen voorzien van panelen voor de collectieve voorzieningen.’

Hoeveel zonnepanelen zijn in Oost geplaatst?

‘In Oost hebben we nog geen zonnepanelen kunnen plaatsen. Stadgenoot heeft hier wel een aantal blauw-groene daken aangelegd. Onder een groene laag van planten ligt een systeem waarin regenwater wordt opgeslagen. Dat is belangrijk omdat de Oosterparkbuurt snel last heeft van wateroverlast. We kunnen op die daken ook geen zonnepanelen plaatsen vanwege het gewicht.’

Een pas gerenoveerd dak geeft problemen met de opstalverzekering, hoe zit dat?

‘Dat is inderdaad een obstakel waar we tegen aan lopen. We zijn in gesprek met de opstalverzekeraar omdat deze aangegeven heeft dat de isolatie bij een houten dakconstructie een verhoogd risico is. Stadgenoot wil juist het liefst aan de slag met daken die gerenoveerd en geïsoleerd zijn, want dan hoef je de komende 20 jaar geen panelen te verplaatsen bij het onderhoud.’

Betekent dit dat bij een groot deel van de 19e-eeuwse wijken geen zonnepanelen geplaatst kunnen worden?

‘Op pannendaken en betonnen daken is het geen probleem. Het is inderdaad jammer want een groot deel van ons bezit heeft een houten dakconstructie. Wij moeten enthousiaste huurders vragen om nog wat geduld te hebben. Installatietechnisch is het geen probleem. Het gaat om het isolatiemateriaal en daar is nog geen nationale richtlijn voor. Ook de andere woningcorporaties hebben hier hinder van’

De meeste woningbouwcorporaties hebben een aanbod voor de huur van zonnepanelen voor hun huurders. Voor informatie hierover raadpleeg de website van de woningbouwcorporatie.