Home Overzicht Fietsbrug laat op zicht wachten, tijdelijk pontveer naar Zeeburgereiland haalbaar

Fietsbrug laat op zicht wachten, tijdelijk pontveer naar Zeeburgereiland haalbaar

0

Het aantal woningen op het Zeeburgereiland en IJburg groeit de komende jaren tot stadswijken waar straks 70.00 mensen wonen. Op het Zeeburgereiland start dit jaar de bouw van de Hogeschool Inholland en 750 studentenwoningen. Het is de bedoeling dat er een fietsverbinding komt tussen het Zeeburgereiland en Oost. Maar een nieuwe vaste fietsverbinding kan er pas in 2028 zijn. Het college van burgemeester en wethouders kijkt nu naar een tijdelijke pontverbinding. Waar de aanlegsteigers in het Oostelijk Havengebied en op het Zeeburgereiland zouden moeten komen wordt nu onderzocht.

Het proces van ontwerp, aanbesteding en realisatie van een vaste fietsverbinding kost veel tijd. Maar om wel tijdig in te kunnen spelen op de ontwikkelingen in het gebied, onderzoeken we de mogelijkheden voor een tijdelijke pontverbinding tussen Zeeburgereiland en het Oostelijk havengebied. Voor de periode tot 2028 is dus een tijdelijke oplossing nodig. Een tijdelijke pontverbinding tussen Zeeburgereiland en het Oostelijk havengebied blijkt haalbaar. Nu wordt onderzocht welke locaties voor de aanlandpunten van de pont en welke routes en vaartijden het beste zijn.

Het is de bedoeling dat betrokkenen inspraak krijgen over de tijdelijke pontverbinding. Daarom komt er een digitale buurtpeiling en een informatiebijeenkomst. De tijdelijke pontverbinding zou in de zomer van 2021 in gebruik worden genomen en blijft dan varen tot 2028.

Vier mogelijke aanlandpunten in het Oostelijk havengebied worden onderzocht en twee op het Zeeburgereiland. Uitgangspunt is dat de pontverbinding zo goed mogelijk wordt ingepast in de omgeving. De pont kan de komende jaren de toenemende stroom aan fietsers en voetgangers faciliteren.