Home Overzicht Fietsersbond wil betere verbindingen tussen stad en Zeeburgereiland

Fietsersbond wil betere verbindingen tussen stad en Zeeburgereiland

0

Steeds meer mensen fietsen tussen de stad en Zeeburgereiland. De routes tussen beide stadsdelen zijn nog gebrekkig en er is weinig zicht op verbetering. De Fietsersbond heeft daarom een wenslijst naar de gemeente gestuurd. Door de toename van het aantal woningen en gebruikers signaleert de bond al een tijd dat verbetering en vergroting van de fietsverbindingen nodig zijn. Bewoners van IJburg en het Zeeburgereiland bevestigen dit.

Volgens de Fietsersbond focust de NRD (Notitie Reikwijdte en Detailniveau) zich vooral op het openbaar vervoer tussen de eilanden en de stad, terwijl de fiets veel bepalender is voor de bereikbaarheid. De NRD zou daarom het belang van fietsers meer moeten vertegenwoordigen. De Fietsersbond denkt hierbij aan fietsbrug(gen) die zijn voorzien van windafscherming, de verbinding met de Bob Haarmslaan uitvoeren met hellingen in plaats van trappen en het vergroten van de capaciteit van de Nesciobrug of het aanleggen van een extra fietsbrug. De nieuwe bruggen zouden niet hoger moeten zijn dan 9,1 meter omdat ze anders minder bruikbaar zijn voor ouderen en kinderen.

Ook de MER (milieueffectrapportage) ziet in de fiets een goed alternatief als vervoermiddel. De fietsroute over de Amsterdamsebrug moet worden uitgebreid. De Fietsbond hoopt op een nieuwe brug naast of nabij de al bestaande. Dit geeft meer en betere mogelijkheden voor inpassing en aansluitingen.

In de notitie Cruciale Mijl wordt gekeken naar mogelijkheden de IJburglaan geheel of gedeeltelijk ondergronds te brengen, in elk geval op de kruising met de Zuiderzeeweg. De opstelruimte en de doorstroming bij het kruispunt met de Zuiderzeeweg zijn nu ondermaats en onveilig door de slechte afstelling van de verkeerslichten. De huidige fietsroute op de IJburglaan heeft een lage verblijfskwaliteit.

De bond ziet meer knelpunten in Oost. Zo moet het kruispunt Zuiderzeeweg, Zeeburgerdijk en Insulindeweg beter worden voor fietsers omdat bij de recente reconstructie voornamelijk de doorstroming van het autoverkeer is geoptimaliseerd. Daarnaast wil de bond een betere verbinding tussen de Amsterdamsebrug en de Karamatweg en een verbetering van de fietsroutes, oversteekpunten en aansluitingen op het Zeeburgerpad en de Zeeburgerdijk.

De Fietsersbond betreurt dat de aanleg van een extra brug tussen het Zeeburgereiland en het Oostelijk Havengebied vooralsnog niet kansrijk is en benadrukt dat door het niet realiseren van deze brug grotere ontstaat op de Amsterdamsebrug, waardoor verbeteringen noodzakelijk zijn.

Tot slot stelt de bond dat investeringen in fietsinfrastructuur in verhouding tot het aantal gebruikers veel minder kostbaar zijn dan het aanleggen van OV‐ en auto- infrastructuur.