De Fixbrigade wordt geen onderaannemer van Energiebox zoals wethouder Groot Wassink in een brief aan de gemeenteraad heeft laten weten. ‘Het Energiebox heeft wel contact met ons opgenomen, maar eigenlijk niet met een aanbod’, laat Jannekee Jansen op de Haar, directeur-bestuurder van Jungle weten. Jungle is de initiatiefnemer van de Fixbrigade. ‘Ik heb ook direct gezegd dat wij niet een deel van hun opdracht gaan uitvoeren. ‘Wij willen graag aan het werk, maar dan wel met werkzaamheden die een verschil maken. En dat gaat niet lukken als onderaannemer van Energiebox. Los van het feit dat deze partijen helemaal niet van plan zijn om hun buit met ons te delen.’

Jansen op de Haar wijst naar onderzoek van TNO, van Follow the Money en van het programma van Argos radio. ‘Daaruit weten we dat deze hele aanpak van de vorige aanbesteding van de Energiebespaarservice niets heeft opgeleverd, anders dan dat er zo’n 10 miljoen euro over de balk gesmeten is. De bewoners zijn in elk geval niet geholpen met deze aanpak en dat gaat deze keer niet anders zijn.’

De Fixbrigade gaat op volle sterkte door. ‘Wij zijn geen procent minder gaan doen sinds het resultaat van de aanbesteding bekend is. Vervelend is dat ik mijn fixers geen zekerheid kan bieden. Ik kan steeds met een maand vooruit kijken of er voldoende budget is. Maar ik ben er zeker van dat ik voldoende budget ga vinden voor de rest van het jaar en de daarop volgende jaren.’

Jansen op de Haar heeft onlangs met de wethouders Groot Wassink en Pels gesproken over wat de gemeente nog voor de Fixbrigade zou doen. ‘Daar hebben ze de afgelopen drie maanden voor uitgetrokken en het resultaat is werkelijk erbarmelijk.’ Zij noemt een voorbeeld.’ De afdeling Werk, Participatie en Inkomen van de gemeente kan leerlingen plaatsen, als wij die dan na het doorlopen van hun leertraject een betaalde baan kunnen bezorgen, dan krijgen we daar 5000 euro per ‘uitromer’ voor. Dat is een bestaande regeling, waarover ik een jaar geleden ook al eens met het WPI heb gesproken. ‘Toen is het niet gelukt om kandidaten aan te leveren door het WPI. Nu heeft het niet veel zin, want als ik geen geld heb om leermeesters te betalen, dan kan ik ook geen leerlingen begeleiden. Niets nieuws dus.’

Vanuit het overleg met de wethouders was er ook een voorstel dat betrekking heeft op stadsdeel Noord. ‘Vanuit de aanpak Noord is een bedrag gereserveerd voor de aanpak van echt slechte woningen en daaruit willen ze de Fixbrigade wel een opdracht geven. Dit gaat om een beperkt bedrag en dus alleen voor Noord. En hierover was Bas Ruis van Fixbrigade Nederland al een hele poos met het stadsdeel Noord in gesprek. Ook al niets nieuws’, stelt Jansen op de Haar vast.

Ze licht nog een ander voorstel toe. ‘Ymere wil voor bepaalde blokken die zij dan selecteren, ons een opdracht geven’, legt de directeur van Jungle uit. ‘Zij willen de gebruikte materialen betalen. Dit heb ik zelf met Ymere afgesproken en dit hebben wij ook al een paar keer in de praktijk uitgevoerd. Leuk voor erbij, zeker omdat wij daardoor ook in andere stadsdelen aan de slag konden, maar het is dus zeker niets nieuws.

Kortom, alle voorstellen vanuit het overleg met de wethouders vindt Jansen op de Haar een mooi staaltje van sigaar uit eigen doos. De gemeente komt zelf met helemaal niets, en speelt het balletje door naar externe partijen, zoals het WPI, stadsdeel Noord en Ymere. Het probleem dat door de wethouders en afdeling Wonen is veroorzaakt moet dus kennelijk maar door anderen opgelost worden. Ik vind het persoonlijk beschamend dat je als wethouder zo weinig verantwoordelijkheid neemt voor je eigen daden.

Dinsdag 2 april is er een programma rond de FIXbrigade in Pakhuis de Zwijger. De toegang is gratis.