Na het vertrek van stadsdeelbestuurder Rick Vermin naar Den Bosch, waar hij als wethouder aan de slag is gegaan, staat de fractievoorzitter van GroenLinks in de gemeenteraad Zeeger Ernsting klaar om zijn taak over te nemen. Op voordracht van GroenLinks wordt hij op 24 januari door het college van B en W voorgedragen aan de gemeenteraad. De stadsdeelraad zal advies over de voordracht uitbrengen.

Zeeger Ernsting (1972) brengt veel politieke ervaring mee naar stadsdeel Oost. Op dit moment leidt hij de GroenLinksfractie in de gemeenteraad. Hij werkte van 2006 tot 2010 als deelraadslid in stadsdeel Centrum en daarvoor als politiek assistent. Zeeger valt op door zijn grote inhoudelijke kennis. Hij heeft onmiskenbaar zijn stempel gedrukt op de verandering van mobiliteit in Amsterdam. mede dankzij hem werd de maximumsnelheid van 30 kilometer per uur in een groot deel van de stad ingevoerd. Ook was hij medeverantwoordelijk voor de knip bij het Muntplein en hij is groot voorstander van de Weesperknip die vorig jaar, als proef, werd uitgevoerd.

De komende weken krijgt de stadsdeelcommissie Oost de gelegenheid om de beoogde bestuurders te bevragen tijdens een hoorzitting. Op basis van die hoorzittingen zal de stadsdeelraad een advies uitbrengen over de voordracht aan de gemeenteraad van Amsterdam. Tijdens de raad op 24 en 25 januari zal de gemeenteraad stemmen over de voordracht van de kandidaat-dagelijks bestuurder.

Zeeger Ernsting staan grote uitdagingen te wachten. De verkeersdrukte op de Middenweg is onhoudbaar en een nieuwe tunnel onder de A10 naar het Science Park zou voor een oplossing kunnen zorgen. Ook de bereikbaarheid van IJburg en het Zeeburgereiland staat onder druk nu het aantal woningen daar snel groeit.