Home Groen Gemeente herstelt ecologische oevers Diemerzeedijk

Gemeente herstelt ecologische oevers Diemerzeedijk

0

De Diemerzeedijk beschermt de woningen en leefomgeving van IJburg tegen hoogwater. Maar de dijk heeft ook een hoge ecologische waarde. Die wordt nu verstoord door woonboten, bebouwing, tuintjes, steigers en overbegroeiing. Hierdoor kunnen beschermde diersoorten zoals ringslangen, waterspitsmuizen en meervleermuizen zich niet optimaal ontwikkelingen. Dit najaar wordt begonnen met het herstellen van de ecologische verbindingszone.

In het nieuwe situatie wordt de oever vrijgemaakt, minder steil gemaakt en zijn er minder bomen aan de waterkant. Bomen aan de waterkant vormen bij harde wind een gevaar voor de dijk en te veel schaduw is voor de ringslang onwenselijk. Ook wordt de Diemerzeedijk aangemerkt als hoofdgroenstructuur en het natuurgebied mag daarom niet worden opgevuld met andere functies.

Dit najaar start stadsdeel Oost met het vrijmaken van de oevers en het herstellen van de ecologische waarde van dit gebied. De woonboten die er nu nog liggen hebben geen vergunning. Vanaf 2010 heeft het stadsdeel contact hierover met de woonbootbewoners en bood alternatieve ligplaatsen aan met een financiële compensatie. De afgelopen jaren zijn de meeste woonboten verplaatst naar een nieuwe ligplaats.

De nu nog aanwezige woonbootbewoners hebben ervoor gekozen geen gebruik te maken van de hulp vanuit stadsdeel Oost. Zij dienen zelf dit najaar hun tuintjes te verwijderen en de oevers leeg te maken. De woonboten moeten voor 1 april 2022 verplaatst zijn.

De Diemerzeedijk loopt van Amsterdam tot de Diemerdammersluis en is in de 13e eeuw aangelegd. De zeewaterkering moest het land tegen de Zuiderzee beschermen. In 1932 werd de afsluitdijk aangelegd en werd de Diemerzeedijk een primaire waterkering die het land nu beschermt tegen het water uit het Markermeer. Door de dijk hebben bewoners van Amsterdam minder last van de invloed van het IJ en is de waterstand in de Amstel en dus van Amstelland makkelijker te controleren.