Home Dwars nieuws Hoe lang nog subsidie voor Dwars?

Hoe lang nog subsidie voor Dwars?

0

Midden in deze hete zomer kwam er van het ambtelijke front van het stadsdeel de aankondiging dat de subsidie aan Dwars zou stoppen. Bij een herschikking van budgetposten werd de financiering van buurtkranten in Oost geschrapt uit de post ‘sociale basis’. Dat niet direct besloten is Dwars (en IJopener) te bekostigen uit een ander potje, bewijst dat hier niet sprake is van een louter formele operatie.

Redactie Dwars

In een gesprek met stadsdeelvoorzitter Maarten Poorter is duidelijk geworden dat het dagelijks bestuur van Oost Dwars nog enige tijd en respijt zal geven. Voor het jaar 2020 zal ergens € 20.000,00 de laatste jaren het subsidiebedrag – in de begroting gezocht worden.

Verder wil het stadsdeel samen met Dwars kijken naar alternatieven voor de verdere toekomst. Bijvoorbeeld door bij andere buurtkranten in de stad te kijken hoe die gefinancierd worden. De weg naar gemeentelijke subsidiepotjes is daarbij redelijk onbegaanbaar geworden. Dat het niet eenvoudig is voldoende ander geld binnen te halen bewijzen onze voorzichtige pogingen daartoe van de afgelopen twee jaar.

Het meest teleurstellend is de heersende benadering van buurtkranten in politiek Amsterdam. Het huidige college lijkt onverschillig, ziet geen reden de subsidiëring ervan te continueren. Bij het bevorderen van participatie en democratie spelen buurtkranten geen rol, vindt het gemeentebestuur. De eigen communicatiekanalen volstaan, samen met de (indirect vaak wel ondersteunde) commerciële media.

Meer nog dan van onverschilligheid is er sprake van onwetendheid onder gemeentelijke politici. Wij gaan proberen die politici goed te informeren en hen en de bestuurders proberen te overtuigen van het belang van buurtkranten en met name van Dwars. Bij voorkeur doen we dat met andere kranten. Maar we nemen enigszins de tijd, nu 2020 een overgangsjaar blijkt te worden.

De vrijwilligers maken Dwars met veel inzet en enthousiasme. Maar dat we ons hard zullen maken voor een langer voortbestaan van Dwars is toch vooral omdat we er van overtuigd zijn dat we daar veel lezers in ons stadsdeel een plezier mee doen.

Ja, ook met Dwars 209.