De net voor het weekend in Artis geboren Dianameerkat maakt het goed. Het is een van de meest bedreigde, maar minst bekende Afrikaanse apen. De Dianameerkatten in Artis maken deel uit van het internationale soortbehoudsprogramma. Bovendien werken Artis en andere dierentuinen samen met lokale natuurbehoudsorganisatie WAPCA, om de Dianameerkat beter te beschermen in West-Afrika.

Het jong was net geboren toen dierverzorger Sandra de Groot in het verblijf aan kwam. ‘Normaal gesproken zijn ze heel vocaal, maar het was even muisstil in het verblijf. De moeder had zich gelijk over haar jong ontfermd en schoongelikt. Ook haar zus, mogelijk ook een aanstaande moeder, komt veel nieuwsgierig kijken. Het jong is al vrij fors en daarom goed te zien voor bezoekers.’

Foto Artis Ronald van Weeren

Dianameerkatten zijn goede klimmers en ze leven hoog in de bomen. Ze leven in grote groepen om zich zo beter te kunnen verdedigen en elkaar te waarschuwen bij gevaar. Dianameerkatten gaan daarbij nog een stapje verder: ze leven samen met andere soorten primaten en kunnen zelfs de geluiden van andere soorten begrijpen.

Het leefgebied van de Dianameerkat in West-Afrika is in de afgelopen 30 jaar sterk gekrompen. Zo is jacht op de Dianameerkat veelvoorkomend vanwege hun waardevolle vacht. Nog bedreigender is volgens IUCN de versnippering van hun leefgebied door ontbossing voor houtproductie en ruimte voor landbouw. Dit resulteert in kleinere subpopulaties, waarvan hun genetische gezondheid op langere termijn in het geding komt. Het beheren van een gezonde populatie in dierentuinen, zowel internationaal als in Afrika, kan helpen om de wildpopulatie weer te doen aansterken op lange termijn.

WAPCA (West African Primate Conservation Action) werkt in Ghana en Ivoorkust om bedreigde primaten zoals de Dianameerkat te behouden en beschermen. Artis draagt jaarlijks bij aan onderzoek en beschermingsmaatregelen die WAPCA coördineert in het Tai National Park in Ivoorkust. Dit park is een van de laatste bolwerken voor elf primatensoorten, waaronder de chimpansee en Dianameerkat. Dankzij partners heeft WAPCA de capaciteit van bewakers vergroot, zijn lokale bewustmakingsprogramma’s gestart en wordt onderzoek gedaan. De aanwezigheid van onderzoekers zorgt daarnaast al voor indirecte bescherming van primaten en een vermindering van stroperij. Nu wordt er gewerkt aan een structureel plan voor succesvol behoud van deze primatensoorten. Dierentuinen en lokale natuurbehoudsorganisaties bundelen daarvoor de krachten.