Home Indische Buurt Informatieavond over Zeeburgerdijk Oost

Informatieavond over Zeeburgerdijk Oost

0

In het oostelijk Zeeburgerdijkgebied staat veel te gebeuren. Het gaat onder andere om de knelpunten in de openbare ruimte aan te pakken en de komst van een fiets- en voetgangersbrug tussen de Indische Buurt en het Cruquiusgebied. Op 27 oktober staat een informatiebijeenkomst gepland over de kansen, knelpunten en ontwikkelingen van het gebied. De bijeenkomst vindt plaats op 27 oktober, van 18.30 tot 21.30 uur in het Stadsdeelloket.

Bewoners hebben een klankbordgroep opgericht. In een schouw hebben de deelnemers zich een beeld gevormd van de kansen en knelpunten van het gebied. Ideeën voor de verbetering van de openbare ruimte en ideeën over de energietransitie zijn in kaart gebracht. Ze worden op de informatieavond gepresenteerd.

Drie ontwikkelingen gaan de komende jaren een grote rol spelen in het gebied. De al genoemde fietsbrug, een onderzoek naar een nieuwe verbinding voor het openbaar vervoer en fietsers tussen het Zeeburgereiland en de rest van de stad. Bovendien wordt onderzocht of het mogelijk is een binnenbad naast het Flevoparkbad te realiseren. De presentaties duren ongeveer een uur, daarna is er gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan. Stadsdeelbestuurder Rick Vermin opent de avond.