Home Overzicht Kunstgras voor sportpark Drieburg. Sporthal Bajeskwartier krijgt zonnepanelen

Kunstgras voor sportpark Drieburg. Sporthal Bajeskwartier krijgt zonnepanelen

0

De stad groeit en om als stad te kunnen groeien zijn meer en toekomstbestendigere sportvoorzieningen nodig. Het stadsbestuur stelt 22,3 miljoen euro beschikbaar. Op sportpark Drieburg worden drie natuurgrasvelden voorzien van kunstgras. Daardoor kunnen de velden intensiever worden gebruikt. Ook komt er een urban sportstrook en de speeltuin wordt geschikt gemaakt voor sportief gebruik. 

Kinderen spelen steeds minder buiten. Bewegen en buiten spelen zijn goed voor de gezondheid en kunnen ook een opstap zijn naar structureel sporten. Het college wil inzetten op een vernieuwend en aantrekkelijk aanbod van bestaande en nieuwe sport- en buitenspeelplekken die aansluiten bij de wensen en behoeften van de bewoners.

Ook met duurzaamheid van sportaccommodaties wil de wethouder aan de slag. Met onder meer de duurzame vervanging van de sportveldverlichting naar ledverlichting en het aanbrengen van zonnepanelen op sportdaken worden sportcomplexen verder verduurzaamd. Zo worden extra zonnepanelen geplaatst op het dak van de sporthal in het Bajeskwartier.

‘Welvaart en gezondheid zijn niet gelijk verdeeld over de stad, en dat geldt ook voor de mate van sporten en bewegen’, stelt sportwethouder Sofyan Mbarki vast. ‘We bewegen als stad gemiddeld te weinig, maar in sommige gebieden in onze stad blijft het bewegen en sporten schrikbarend achter.’ Mbarki maakt zich daar zorgen over. ‘Daarom werken we vanuit het motto ‘Ongelijk investeren voor gelijke kansen’. Bij investeringen in de fysieke leefomgeving en passende sport- en speelvoorzieningen kijken we de komende jaren scherper naar waar dat het meest nodig is, om zo de verschillen te verkleinen.’