Home Overzicht Maximum snelheid in veel straten naar 30 km per uur

Maximum snelheid in veel straten naar 30 km per uur

0

Snelheid speelt een hoofdrol bij de zware ongelukken op de wegen in de stad. Hoe hoger de snelheid, hoe harder de klap. Daarom gaat in 2023 de maximumsnelheid van 50 naar 30 kilometer per uur op een beperkt aantal uitzonderingen na. De verlaging van de snelheid zorgt voor een afname van ernstige verkeersongevallen en minder verkeerslawaai.

Een weg waar maximaal 30 kilometer per uur mag worden gereden is niet nieuw. Ze zijn herkenbaar aan de inrichting en gebruik door bestemmingsverkeer. Dit wordt ook wel een erftoegangsweg genoemd en ligt meestal in een woonbuurt. Daarnaast zijn er de  wegen van asfalt, met fietsstroken of vrijliggende fietspaden. Dit zijn gebiedsontsluitingswegen waar meestal een maximumsnelheid van 50 kilometer per uur geldt. Daar gaat de maximumsnelheid naar 30 kilometer per uur en wordt het een weg waar het verkeer nog steeds kan doorstromen, maar wel met een veilige snelheid.

15 zwaargewonden per week, elke maand een dode in het verkeer

Afgelopen jaren is veel gedaan om de verkeersveiligheid in Amsterdam te verbeteren. Dat heeft ook geholpen. Toch vielen er in 2020 bij verkeersongelukken in Amsterdam nog altijd zo’n 15 zwaargewonden per week, en elke maand een dode. Uit onderzoek blijkt dat veel Amsterdammers zich onveilig voelen in het verkeer.

Voor het plan om de maximumsnelheid te verlagen is er een inspraakperiode. Tot 3 oktober 2021 kun je reageren op het plan, online of per post. In het najaar komen er ook  stadsgesprekken over verkeersveiligheid in Amsterdam. Daar kun je vertellen op welke plekken en in welke situaties je zich (on)veilig voelt in het verkeer. En je kunt er zelf ideeën en wensen aandragen voor het verbeteren van de verkeersveiligheid. De gemeenteraad neemt naar verwachting eind 2021 een besluit over het definitieve voorstel.

Van 30 (links) naar 30 kilometer (rechts) per uur

Rood 50 km per uur | Blauw 30 km per uur  | Bron gemeente Amsterdam