De Monitor Groen heeft voor het eerst het groen in Amsterdam in kaart gebracht. Daaruit blijkt dat 61 procent van de openbare ruimte in Amsterdam groen is. 15 Procent van de hele stad is bedekt door bomen en 39 procent van de tuinen bestaat uit groen. Negen van de tien Amsterdammers woont op minder van tien minuten lopen van een groengebied. Inwoners van de Oosterparkbuurt wonen het dichtst bijeen openbaar park met groen: zij moeten daarvoor gemiddeld maar 47 meter afleggen.

Het totale groenoppervlak van de stad is iets afgenomen vergeleken met 2018 Dat komt omdat er stukken landbouwgrond aan de rand van de stad zijn gebruikt voor woningbouwprojecten. Bestaande buurten zijn juist groener geworden. In Oost nam het openbaar groen toe. Dat gebeurde op veel plekken vrij geleidelijk: in veel buurten in het stadsdeel wordt een lichte toename gemeten. Enkele buurten vallen op: in Amstelkwartier-Noord en Oosterparkbuurt-Noordwest is een sterke toename. Ook op het Zeeburgereiland nam de hoeveelheid groen in de openbare ruimte toe. De afname van groen in de openbare ruimte van IJburg is het gevolg van woningbouw.

Het is gelukt te vergroenen in buurten waar weinig wordt gebouwd. Stadsdeel Centrum werd bijvoorbeeld 10 procent groener. Daar gaat het met name om extra buurtgroen: planten en grasstroken in plaats van tegels en asfalt, zoals bij de herinrichting van de Nieuwezijds Voorburgwal. In Oost is er een toename van zo’n 4 procent. Het Bella Vista park in het Amstelkwartier is een voorbeeld van vergroening. Dit soort buurtgroen is belangrijk voor een stad waar steeds meer mensen wonen zonder een eigen buitenruimte.

Met name aan de randen van de stad, waar de natuurparken en landschappen zijn, is weinig verharding aanwezig. Tussen gebieden met dezelfde functie is er wel variatie aanwezig. Zo bestaat bijvoorbeeld zestien procent van het landoppervlak van het Gaasperpark uit verharding, terwijl dit in het Oosterpark 33 procent is.

De Monitor Groen geeft voor het eerst een goed beeld van welke soorten groen er in de stad te vinden zijn en wat de rol daarvan is. Voor de monitor zijn verschillende gemeentelijke bronnen gebruikt. Door de bronnen te combineren is een completer beeld ontstaan. Ook is er een interactief dashboard gemaakt, waarmee kan worden ingezoomd op wensen en knelpunten. Zo kan de monitor helpen met de ambitie van het stadsbestuur om de stad stevig te vergroenen. De monitor verschijnt tweejaarlijks.

Volgens wethouder Melanie van der Horst lijkt het dat 61 procent van de openbare ruimte groen veel, maar dat is nog lang niet genoeg. ‘In veel wijken is de openbare ruimte versteend en dat levert bij nat en heet weer direct problemen op. Dat geldt zeker ook voor versteende tuinen en niet-groene daken. De komende jaren moeten we dus samen met inwoners aan de slag met vergroening van de stad.’