Home Overzicht Meer speelgelegenheid en groen voor Rietlandpark

Meer speelgelegenheid en groen voor Rietlandpark

0

Het Rietlandpark is een parkachtig terrein rond het kruispunt van de Piet Heintunnel en de Panamalaan. Het is een buurtpark waar kinderen spelen en bewoners elkaar ontmoeten. Van april tot juli wordt het park in het Oostelijk Havengebied opgeknapt.

Het park wordt groener en er komt meer speelgelegenheid. Het grasveld wordt beter geschikt voor intensief gebruik, de verzakkingen in de bestrating worden gerepareerd. Rond de speeltoestellen wordt kunstgras aangebracht en een dikke laag zand om een eventuele val te breken. Bij de tramhalte Rietlandpark komen extra fietsenrekken.

In november 2019 heeft het stadsdeel het definitief ontwerp, dat tot stand kwam in overleg met betrokken bewoners, goedgekeurd. Het werk is begin april begonnen en wordt in vier fasen uitgevoerd. Als de werkzaamheden in juli klaar zijn, blijven de bouwhekken staan om het gras en de begroeiing de kans te geven te wortelen.

Check amsterdam.nl/projecten/rietlandpark als de planning gewijzigd wordt door maatregelen ter bestrijding van het coronavirus.