Het Montessori Lyceum Amsterdam bouwt een nieuwe vestiging in de Sluisbuurt. Het Montessori Lyceum Pax zoals de school heet, zal het aantal leerlingen van het Montessori Lyceum in Zuid verminderen. Naast onderwijsfaciliteiten biedt het MLA-complex ook ruimte aan een sporthal, bedrijfsruimtes en een warmtecentrale, waardoor het een waardevolle toevoeging is voor de buurt.

De bouw startte met de onthulling van een bouwbord en het hijsen van drie vlaggen. Deze vlaggen werden ontworpen door leerlingen die hier straks naar school gaan. De vlaggen symboliseren het onderwijs op de school.

Het Montessori Lyceum Pax wordt een plek waar 1100 leerlingen van én met elkaar leren. En dat doen ze niet alleen op school, maar ook in de buurt. Daarvoor hebben ze allerlei plannen, zoals het beheren van plantsoenen in de buurt of samenwerkingen met hun buren zoals het Baggerbeest.

De school bestaat straks uit twee gebouwen. Waarschijnlijk zijn deze gebouwen in het voorjaar van 2026 klaar en gaan de eerste leerlingen na de zomer van 2026 in de Sluisbuurt naar school.

Het Montessori Lyceum Amsterdam bestaat al ruim 90 jaar en heeft vele locaties gekend. Geen van de gebouwen waren bedoeld – en daarmee specifiek geschikt – voor montessoriaans onderwijs. De huidige panden aan de Pieter de Hoochstraat zijn dusdanig verouderd dat ze niet meer geschikt zijn voor het hedendaags onderwijs en worden de komende jaren herbouwd en vernieuwd.

Al in het schooljaar 2022-2023 is gestart in de Van Eesterenlaan.  De komende jaren tot aan de ingebruikname van het nieuwe schoolgebouw blijft dit de MLA#2 locatie.