De historische muur langs de Kattenburgerstraat bij het Marineterrein is aangewezen als gemeentelijk monument. De muur, met metselwerk uit de zeventiende eeuw, hoort volgens wethouder Scholtes in het straatbeeld van de Kattenburgerstraat. ‘Het object is een onlosmakelijk onderdeel van het Marineterrein en staat voor de lange geschiedenis van de maritieme aanwezigheid in de stad. Dankzij het toekennen van een monumentale status kunnen we dit tastbare deel van onze stadsgeschiedenis bewaren.’

De muur vormt de oostelijke begrenzing van de voormalige Marinewerf, later het Marine Etablissement. De voormalige Marinewerf vormde een beveiligde enclave voor Amsterdam. Het gebied wordt omsloten door water aan de ene kant en door de verdedigingsmuur aan de andere kant. De huidige muur aan de Kattenburgerstraat is een historisch overblijfsel van die bebouwing. Als onderdeel van ’s Lands Werf, later het Marine Etablissement, heeft het object cultuurhistorische waarde, ook vanwege de internationale maritieme geschiedenis die Amsterdam rijk is. Die markante geschiedenis en de historische constructie maken de muur van bijzondere waarde voor de stad.

Op het Marineterrein is de ontwikkeling van een nieuw stadskwartier gestart. Sinds 2015 is het terrein, in eigendom van het Rijk, opengesteld voor publiek en is er een start gemaakt met de herontwikkeling Van besloten enclave naar een nieuw, groen en duurzaam stuk stad. Onderdelen daarvan zijn een nieuwe entree vanaf de Kattenburgerstraat door de huidige muur heen en eventuele andere openingen voor de toegankelijkheid van het gebied. Hier is rekening mee gehouden in het toekennen van de monumentale status.