Het Tropenmuseum wil met een nieuwe, vast expositie laten zien hoe de koloniale geschiedenis een onvoltooid verleden tijd is. Daarmee wil het museum bijdragen aan het debat in de samenleving en aan een meer rechtvaardige maatschappij. De expositie ‘Onze koloniale erfenis’ opent in juni.

De vaste expositie toont de erfenissen van Nederlands kolonialisme en slavernij in de wereld en onze directe omgeving, zoals ongelijkheid, uitsluiting en racisme. De focus ligt op het hier-en-nu en op de directe belevingswereld van de bezoeker, die zich bewust wordt van de relatie tussen zijn dagelijkse leven en de erfenissen van kolonialisme en slavernij. Kortom, de tentoonstelling laat zien hoe kolonialisme de wereld van nu mee heeft gevormd, en hoe mensen kolonialisme doorstonden.

De tentoonstelling ‘Onze koloniale erfenis’ bevat zo’n vijfhonderd voorwerpen en kunstobjecten uit de uitgebreide collecties van het Nationaal Museum van Wereldculturen, waarvan het Tropenmuseum onderdeel is, aangevuld met nieuwe, hedendaagse kunst. Centraal staan het Nederlandse koloniale verleden in Suriname, het Caraïbisch gebied en Indonesië en de doorwerking die dat verleden tot op de dag van vandaag heeft. Denk aan ongelijkheid, racisme, uitsluiting en uitbuiting. Maar ook aan onze diverse samenleving, cultuur, een gedeelde keuken, taal en muziek.

Focus op hoop, verzet, veerkracht en creativiteit
Rewriting History, door Fabiola Jean-Louis | Hoop, verzet, veerkracht.

Met tien thema’s zoals expansie en handel, consumptie en productie, arbeid en uitbuiting, racisme en verzet, taal en religie gaat de expositie in op de koloniale werking en structuren. De expositie laat zien hoe mensen in gekoloniseerde landen hier steeds tegen ageerden. Daarbij ligt de focus op hoop, verzet, veerkracht en creativiteit. Een team van conservatoren brengt nu historische voorwerpen, verhalen, kunstwerken, films en foto’s bijeen. Ook krijgen enkele kunstenaars het verzoek speciaal voor de expositie werk te maken.

Bewustwording van de onvoltooid verleden tijd

Met ‘Onze koloniale erfenis’ wil het Tropenmuseum bijdragen aan bewustwording van de structuren en verhoudingen in de maatschappij die met kolonialisme zijn geïntroduceerd. Die werken in het heden door als het gaat om beeldvorming, taalgebruik. Daarmee wil het museum inzichtelijk maken hoe kolonialisme de hedendaagse samenleving heeft vormgegeven.

Een team van educatiemedewerkers en docenten werkt aan een educatiepakket voor het Middelbare Onderwijs. Daarnaast werkt het Tropenmuseum aan een uitgebreide programmering met debatten en (theater)optredens rond dit thema.

De permanente tentoonstelling ‘Onze koloniale erfenis’ is vanaf juni te zien.

Ruwatan Tanah Air Beta; Reciting Rites in its Sites, door Zico Albaiquni, Courtesy of the artist and Yavus Gallery.