Home Groen Op zoek naar de Gierzwaluw

Op zoek naar de Gierzwaluw

0

Door zijn gierende geluid in de lucht is de gierzwaluw een iconische Amsterdamse zomervogel. Gierzwaluwwerkgroep Amsterdam verzorgt ook dit jaar vrijdagavond fietsexcursies in verschillende delen van de stad. Al een aantal weken gaat een groep belangstellenden mee onder leiding van een gierzwaluwexpert.

‘Gierzwaluwen zijn alleen in mei, juni en juli in Amsterdam om hier te broeden, de rest van het jaar zijn ze in Afrika’ vertelt de excursieleider. Van alle vogels ter wereld brengt de gierzwaluw de meeste tijd vliegend door, ze slapen zelfs in de lucht. Ze kunnen 1000 kilometer per etmaal vliegen met snelheden van 120 km/uur. ‘Veel meer interessante informatie krijg je te horen tijdens de excursie’, zegt een vrijwilliger van de werkgroep.

Gierzwaluwwerkgroep Amsterdam probeert zoveel mogelijk broedplaatsen te behouden en bij nieuwbouw en renovaties voor nieuwe nestgelegenheid te zorgen. De werkgroep spant zich in om de kennis over deze bijzondere vogel te verspreiden via voorlichtingsavonden en excursies. 

‘Bij onraad bij een renovatie, sla dan alarm en red je de nestplaatsen van de vogels’, geeft het actieve werkgroeplid aan. De afgelopen twintig jaar heeft Gierzwaluwwerkgroep Amsterdam al duizenden nestkasten geplaatst, ook in Oost.  

Sinds 2013 laat de gemeente Amsterdam de nestplaatsen van gierzwaluwen in Amsterdam inventariseren en monitoren. De resultaten daarvan zijn te zien voor iedereen op maps.amsterdam.nl/vogels

Vrijdag 19 juli om 20.30 uur is de Gierzwaluw Fietsexcursie door de Plantagebuurt en Oost vanaf de Valckenierstraat 66. (Aanmelden niet nodig).