Home Oud Nieuws Oud Nieuws | Inrichting in het Nieuwe Diep wordt gesloten

Oud Nieuws | Inrichting in het Nieuwe Diep wordt gesloten

0
Het gemeentelijk zwembad aan de Westelijke Merwedekanaaldijk, ook wel 5 centenbad genoemd

Bouw van zwembad in Flevopark kan beginnen

Oud Nieuws | 5 juli 1962 – Voor de bouw van een openluchtzweminrichting in het Flevopark (Amsterdam-Oost) hebben b. en w. aan de raad een krediet gevraagd van ƒ 1.700.000. Voor het gereedmaken van de grond in het Flevopark en een gedeelte van het Nieuwe Diep vragen zij bovendien een krediet van ƒ 1.485.000.

De plannen voor de bouw van het zwembad zijn thans volledig uitgewerkt zodat tot de uitvoering kan worden overgegaan. De ontworpen inrichting zal een diep, tevens half-diep, rechthoekig bassin bevatten met een afmeting van 50 x 16 m alsmede een aangebouwde springkuil. Het geprojecteerde ondiepe bassin zal een oppervlakte van ongeveer 1800 m2 hebben, terwijl een bassin voor kleuters geheel afgescheiden van de grote bassins komt te liggen. Rondom het water zullen ruime speel- en zonneweiden worden aangelegd. Deze recreatieruimten bieden een vrij uitzicht over het water van het Nieuwe Diep.

De kleedaccommodatie zal bestaan uit 2 maal 36 wisselcabines en 2 maal 2 gemeenschappelijke kleedgelegenheden met daarbij behorende kledingopberging Het gemiddelde maximum-dagbezoek zal ongeveer 7.000 bezoekers kunnen bedragen. De directeur van de GG en GD heeft b. en w. meegedeeld dat de kwaliteit van het zwemwater in het openluchtzwembad in het Nieuwe Diep zodanig is achteruitgegaan, dat zwemmen in dit water is te ontraden. Naar aanleiding hiervan hebben b. en w. besloten het zwembad in het Nieuwe Diep gedurende het huidige zwemseizoen niet meer voor het publiek toegankelijk te stellen.

Bron Algemeen Handelsblad
Foto Stadsarchief Amsterdam