Home Oud Nieuws Oud Nieuws | Opening brug en tunnel bij Ringdijk

Oud Nieuws | Opening brug en tunnel bij Ringdijk

Feestelijkheden Zaterdagmiddag in Watergraafsmeer en Indische buurt

0

Oud Nieuws | 6 maart 1936 – In overleg met de buurtvereenigingen „Oud-Watergraafsmeer” en „Ceram” heeft het „Initiatief Comité Amsterdam” (1.C.A.) besloten aan de opening van de nieuwe brug en tunnel, vormende de verbinding tusschen de Indische buurt en Watergraafsmeer (thans zonder het passeeren van spoorwegovergangen) een feestelijk karakter te doen geven.

De Wethouder van Publieke Werken, de Miranda heeft zich bereid verklaard bij deze opening aanwezig te zijn, en door middel van het doorzagen van een versierden spoorboom den verbindingsweg tusschen beide buurten voor het verkeer in gebruik te stellen. Voorts zal door een vertegenwoordiger van de Nederlandsche Spoorwegen een plaquette met een symbolische voorstelling van de opening van den tunnel, bestaande uit een doorgezaagden spoorboom, geflankeerd door het wapen van Amsterdam en het wapen van het voormalig Watergraafsmeer, met den datum 7 Maart 1936,
in den tunnel aangebracht, worden onthuld.

Als sprekers zullen bij deze plechtigheid, op Zaterdagmiddag ajs. te half vier, optreden de heeren Dr. M. de Hartogh, voorzitter van het I. C. A„ de Wethouder van Publieke Werken, Ir. J. D. M. Bardet van de Uitbreidingswerk en Spoorwegen Amsterdam-Oost en de heeren J. F. Pieters en B. G. Miermans, vertegenwoordigers van resp. de buurtvereenigingen „Ceram” en „Oud-Watergraafsmeer”, terwijl de heer M. J. Koolhaas namens de sportvereenigingen in de
„Meer” het woord zal voeren.

Bron De Tijd godsdienstig-staatskundig Dagblad
Foto’s Stadsarchief Amsterdam