Home Oud Nieuws Oud Nieuws | Steve Bikoplein in hoofdstad

Oud Nieuws | Steve Bikoplein in hoofdstad

0
Amsterdams burgemeester Polak vlak voordat hij het Pretoriusplein in Amsterdam-Oost zou herdopen tot Steve Bikoplein.

Oud Nieuws | 22 augustus 1978 – Ter nagedachtenis aan Steve Biko, de Zuidafrikaanse vrijheidsstrijder die een jaar geleden door toedoen van de veiligheidspolitie in zijn land om het leven kwam, is het Pretoriusplein in Amsterdam-Oost gisteren officieel herdoopt in Steve Bikoplein. De plechtigheid werd verricht door burgemeester Polak van Amsterdam.

In zijn speech herinnerde Polak eraan dat de Afrikaanderbuurt voor de oorlog één van die buurten in Amsterdam was waar veel joodse gezinnen woonden. In de oorlog kwamen velen van hen om het leven. „En als wij vandaag door de officiële naamswijziging van dit plein een protest willen laten horen tegen discriminatie en rassenvooroordeel, dan doen wij dat omdat wij aan den lijve, en zeker op deze plaats, weten dat dit in zijn meest extreme consequenties betekent.’

Polak haalde voorts een passage aan uit het boek van de naar Engeland gevluchte Zuid-Afrikaanse journalist Donald Woods, waarin deze een opsomming geeft van de 45 mensen die sinds 1963 door toedoen van de veiligheidspolitie stierven.

„In het boek,” zo zei Polak, „is Biko de laatste naam. Maar sinds Biko’s dood hebben de kranten ons gemeld dat er nog steeds mensen in deze gevangenissen op onverklaarbare wijze sterven. Als wij dan nu dit plein Steve Bikoplein gaan noemen, is dat óók ter herdenking van al die anderen die in de Zuid-Afrikaanse gevangenissen de dood vonden.”

Polak zei tenslotte te hopen dat „deze naamswijziging in Amsterdam en elders begrepen wordt als een diepgevoelde daad van protest tegen mensonwaardige discriminatie.”

De plechtigheid werd opgeluisterd door de Zuidafrikaanse muziekgroep Mayibuye,die momenteel in ballingschap leeft in Londen. Bert Schierbeek droeg een gedicht voor dat hij schreef na de dood van Steve Biko.

Expositie
Naar aanleiding van de naamsverandering organiseert het „International Defence and Aid Fund for Southern Africa” een fototentoonstelling over Zuid-Afrika in het buurtcentrum Transvaal. De tentoonstelling werd gistermiddag om drie uur geopend door de president van de instelling, de Engelsman John Collins. Collins noemde de naamsverandering „een voortzetting van de traditie dat mensen in Nederland en speciaal in Amsterdam Zuidafrikaanse vrijheidsstrijders ondersteunen.”

Bron Het Parool