Het plein voor het stadsdeelkantoor Oost is gevuld met een serie portretten van jongeren die open over hun depressie-periodes durven te praten. De foto’s zijn daar te zien van 19 september tot 10 oktober. Met een QR-code kun je het verhaal achter het beeld te weten komen. Naast de tentoonstelling is er ook een krant uitgegeven door stichting Open Mind. Geluiden uit Oost was bij de opening van de tentoonstelling en sprak met de initiatiefneemster Mirjam Stoop.

De urgentie van deze problematiek werd onderstreept door het onlangs in het nieuws gekomen onderzoek van Jolien Dopmeijer. Daaruit bleek dat studenten steeds meer worstelen met psychische klachten. De GGZ-instellingen zijn overbelast, functioneren gebrekkig en kunnen vaak pas na een half jaar ‘acteren’. Het onderzoek vond plaats onder ruim 3000 studenten en Dopmeijer schrok van de ernst en omvang van de problematiek. Meer dan de helft van de studenten bleek angst- en somberheidsklachten te hebben, en ruim 40 procent rapporteerde gevoelens van eenzaamheid. Ruim 70 procent ervoer prestatiedruk.

‘Natuurlijk zijn er altijd problemen geweest bij jonge mensen die volop in een ontwikkelingsfase zitten. Echter, de maatschappij verandert snel. Die is meer prestatiegericht geworden, de concurrentie met je omgeving is belangrijker geworden. Tegelijkertijd ligt de druk om gelukkig te zijn hoog.’ En mede door social media is de nadruk op het uiterlijk steeds belangrijker geworden.

Deze problematiek zegt iets over de samenleving waarin we leven en de tentoonstelling nodigt uit hierover met elkaar in gesprek te gaan.

Portretfoto’s ©2020 Linelle Deunk
Samenstelling podcast en overige foto’s Leon Paquay
Muziek Blackbird | Jeff Beck

Wil je hulp bij je depressieve gevoelens, kijk dan eens op www.113.nl