Home Overzicht Reuringmarkt op IJburg houdt veertig standplaatsen en blijft langer open

Reuringmarkt op IJburg houdt veertig standplaatsen en blijft langer open

0

De Reuringmarkt op het IJburgse Joris Ivensplein is al jaren bron van discussie. Het stadsdeel wilde dat de zaterdagmarkt kleiner zou worden en vroeger moest stoppen. Het maximum aantal standplaatsen zou niet groter mogen zijn dan dertig. Het stadsdeel zegt goed naar de bewoners te hebben geluisterd en stelt nu het aantal standplaatsen vast op veertig en komt met ruimere openingstijden dan in een eerder voorstel. Daarnaast zijn er regels om de diversiteit van de markt te waarborgen.

Begin 2017 verhuisde de markt van de haven van IJburg naar het Joris Ivensplein achter winkelcentrum IJburg. Een tijdelijke weekmarkt op het Joris Ivensplein, die op verzoek van bewoners in september 2012 startte, moest een jaar later alweer stoppen. Dat was een gevolg van een rechterlijke uitspraak. De kooplui waren verontwaardigd en de winkeliers die de markt niet zagen zitten, waren tevreden. Na gesprekken vonden de twintig ondernemers in het winkelcentrum, de marktkooplui en de organisator van de markt elkaar. Zij waren het eens dat het winkelcentrum én de markt elkaar versterken door buren van elkaar te worden. En ook de bewoners van IJburg waren enthousiast.

Petitie zou volgens stadsdeel niet kloppen

De gemeente vond echter dat de markt bijna 40 procent kleiner moest worden en vroeger moest stoppen. Het voortbestaan van de markt van IJburg zou daardoor echter in gevaar komen, vonden bewoners, die een petitie startten. Een kleinere markt zou minder aantrekkelijk zijn voor zowel de bezoekers als de kooplieden en de inkomsten zullen de kosten niet meer dekken. Bovendien is er dan geen ruimte meer voor leuke nieuwe kraampjes. De informatie in de petitie zou volgens het stadsdeel echter niet kloppen.

‘Markt en winkeliers versterken elkaar’

‘Het is overduidelijk dat de markt enorm gewaardeerd wordt door IJburg, en dat steeds meer mensen uit andere buurten de markt weten te vinden’, zegt stadsdeelvoorzitter Maarten Poorter. ‘Markt en winkeliers kunnen elkaar versterken. Dat laat onderzoek zien. Ik vind het ontzettend jammer dat de markt en de winkeliers er samen niet uitgekomen zijn. Ik heb nooit willen kiezen tussen twee partijen en we hebben ons uiterste best gedaan om te zoeken naar een balans en ik denk dat met dit besluit daar wel aan is voldaan en er basis ligt voor verdere samenwerking. Daar zullen we vanuit stadsdeel aan blijven werken.’

Advies van stadsdeelcommissie

Dit instellingsbesluit wordt nu voor advies voorgelegd aan de stadsdeelcommissie, waarna het dagelijks bestuur van Oost een definitief besluit neemt. Het aangepaste instellingsbesluit zal de basis zijn voor een vergunning aan de huidige marktorganisator van de Reuringmarkt op IJburg, die loopt tot uiterlijk maart 2023. Dan zal er een evaluatie plaatsvinden en kijkt het stadsdeel opnieuw met inachtneming van de groei van het aantal bewoners op IJburg naar de grootte van de markt. En op basis van de invoering van de nieuwe marktverordening, zal dan een open inschrijving plaatsvinden voor een periode van zeven jaar.