Home Levensvisie Scientology kent geen religieuze dogma’s

Scientology kent geen religieuze dogma’s

0

Scientology draait om het volgen van cursussen. Ook al wordt de naam kerk gebruikt, toch heeft het weinig gemeen met het Christendom. Men ziet als belangrijkste doel spirituele zelfverbetering.

Mirjam Ringer | Foto Frank Schoevaart | Dwars

Levens-
beschouwingen
in Oost

Alle afleveringen

Aan de brede Wibautstraat staat sinds kort het gebouw van Scientology. Als ik binnenstap, word ik opgevangen aan de receptiebalie. Ik neem een kijkje in de zaal ernaast, waar tenminste tien grote beeldschermen informatieve filmpjes vertonen. Ook hier word ik meteen door een medewerker opgevangen. Als ook de fotograaf binnengekomen is, neemt woordvoerder Gerbrig Deinum ons mee voor een rondleiding. Het gebouw is enorm, met veel leslokalen en kantoren, netjes opgeknapt, uitgerust met veel technische snufjes, maar er zijn weinig mensen. Wij zijn er op een maandag, dus misschien zijn er op andere dagen meer mensen.

Auditing
Scientology draait om het volgen van cursussen. Via die cursussen zou je inzicht krijgen in jezelf. Deze cursussen berusten op een theorie van L. Ron Hubbard: Dianetics. Met die cursussen kun je individueel aan de slag. Hoewel Scientology vaak een kerk wordt genoemd, heeft het weinig gemeen met het Christendom. Wel wordt er een kruis als symbool gebruikt. De religie waar het nog de meeste overeenkomsten mee vertoont is het Boeddhisme. Het gaat namelijk om een onsterfelijke ‘ziel’, de thetan. Deze thetan komt steeds weer in een sterfelijk lichaam terecht en wordt beïnvloed door traumatische gebeurtenissen in de materiele wereld. Deze ballast, die gedurende vele levens wordt verzameld, zou je kunnen uitwissen door de technieken van Dianetics en Scientology auditing, in een één-op-één sessie met een door Scientology opgeleid persoon.

Maatschappelijke thema’s
De mens is van nature goed en kan zich in een leven bevrijden van zijn karma. Door je geestelijk en ethisch te ontwikkelen, kun je spirituele verbetering bereiken. Gerbrig: ‘Ik heb zeker het gevoel dat die cursussen mij geholpen hebben om een gelukkiger mens te worden en een betere moeder. Mijn kinderen hebben geen band met Scientology. Ik vind dat kinderen hun eigen keuze moeten kunnen maken en ik heb Scientology nooit aan hen opgedrongen.’

In de kapel worden wekelijks gezamenlijke bijeenkomsten gehouden en iedere zondag is er een zondagsdienst. De kerk organiseert tevens veel lezingen over maatschappelijke thema’s. Een verschil met het Christendom is dat Scientology geen dogma’s kent op het gebied van God of goden. Godsdienst wordt gezien als iets persoonlijks. Zo kun je ook scientoloog zijn als je al een godsdienst hebt. Het woord kerk zal dan ook vooral zijn gekozen om scientology een legitieme uitstraling te geven. In sommige landen mag Scientology zich dan ook geen kerk noemen.

Detox
Aan het eind van onze rondleiding komen we nog bij het reinigingscentrum. Gerbrig vertelt dat je hier een soort detoxprogramma kan volgen. Er blijven allerlei restanten van gifstoffen in je lijf achter door drugs, narcotica en/of alcohol. Door die uit te zweten na twintig minuten hardlopen en een sauna, gezond eten en het innemen van mineralen en vitamines, kun je die gifstoffen kwijtraken en een heel helder hoofd krijgen. Dit doe je dan wel een aantal dagen achter elkaar. Gerbrig heeft dit ook zelf tweemaal gedaan en het werkte goed bij haar. Hiermee in verband staat het idee van Scientology, dat psychofarmaca schadelijk zijn voor de mens. Psychiatrie wordt zelfs een pseudowetenschap genoemd. De strijd tegen krankzinnigheid en verslaving is binnen Scientology van groot belang. Hoewel er veel kritiek is op Scientology, kunnen de fotograaf en ik ons niet voorstellen dat deze groep veel kwaad doet hier. Het aantal actieve leden ligt tussen de vier- en vijfhonderd en vandaag zien we weinig bezoekers.

Check scientology-kerk.nl | www.scientologyamsterdam.org

Reacties

Meerdere lezers hebben de afgelopen maanden via mail dan wel mondeling hun ongenoegen geuit over het artikel in de serie levensbeschouwingen in, dat ging over de Scientology kerk. Enkelen hebben via de mail een reactie ontvangen, bij anderen hebben we dat tot onze spijt verzuimd. De kritische teneur van de verontwaardigde lezers is begrijpelijk en terecht. Als we al volledig willen zijn in de serie, leent de Scientology kerk zich niet voor een al te vrijblijvende en neutrale benadering. Misschien hadden we de serie meer recht gedaan deze kerk over te slaan, ook andere kerken hebben we immers vrijblijvend en neutraal benaderd. Maar of dat met een kerk als de Scientology kerk op dezelfde wijze kan, die vraag willen we achteraf toch ontkennend beantwoorden.

Els de Geus heeft ons een genuanceerde en informatieve reactie gestuurd die wij bij deze graag doorgeven.

Een reactie op het artikel over de Scientology kerk, in de serie over levensbeschouwingen in Oost, in nummer 207 van mei 2019. Allereerst: wat een mooie serie! Maar jammer dat de Dwars voor de Scientology beweging een plekje inruimt. Of jammer van de onkritische manier waarop.

Wanneer je op internet Scientology opzoekt vind je alleen al op Wikipedia een overvloed aan informatie over rechtszaken en manipulaties. Het beeld dat naar voren komt is van een zeer omstreden organisatie. Er zijn een aantal strijdpunten van dramatische orde. Wanneer je lid geworden bent is het bijvoorbeeld heel moeilijk om de beweging te verlaten . Scien- tology zoekt wereldwijd erkenning als religie (”de enige in de 20ste eeuw ontstane religie”), in een aantal landen met succes. Maar bijvoorbeeld in Frankrijk is dat verzoek nog in 2019 door de rechtbank afgewezen. Erkenning als religie impliceert vrijstelling van belasting (omdat er dan sprake is van een non-profit instelling). In Nederland kreeg Scientology in 2013 van het gerechtshof in Amsterdam erkenning als religie. Maar in oktober 2015 heeft de rechtbank van Haarlem deze beslissing herroepen, omdat de bedragen die voor cursussen en lidmaatschap gevraagd worden zo fors zijn, dat van een winstmakend bedrijf gesproken kan worden. Mijn bezwaar tegen de publicatie in Dwars nummer 207 betreft de combinatie van een kritiekloze weergave van de visie van een vertegenwoordiger van de Scientology kerk alhier, in combinatie met deze slotalinea: “Hoewel er veel kritiek is op Scientology, kunnen de fotograaf en ik ons niet voorstellen dat deze groep veel kwaad doet hier.” Pardon?

Wanneer een blad als de Dwars zich per sé aan het onderwerp Scientology wil wagen zou juiste informatie, gekoppeld aan een waarschuwing op zijn plaats zijn:

Scientology is een beweging die zich kerk/religie noemt, maar in Nederland niet als zodanig erkend is. Scientology is niet onschuldig en onomstreden. Je kunt ernstig in de problemen komen, mocht je je tot het lidmaatschap laten verleiden (bijvoorbeeld torenhoge kosten, niet meer weg kunnen, onder druk verbroken relaties met andersdenkenden).