Home Overzicht Opnieuw onderzoek naar nestplaatsen gierzwaluw. Nu ook in Oud-Oost

Opnieuw onderzoek naar nestplaatsen gierzwaluw. Nu ook in Oud-Oost

0

De gierzwaluw is een van de weinige dieren die altijd vliegen of zweven. De vogels eten, slapen en paren in de lucht. Eind april vlogen zij vanuit de regenwouden van Afrika terug naar ons land. Ook naar Amsterdam om er te broeden, moederen en vaderen.

Van 2013 tot 2017 is onderzoek gedaan naar de spreiding van de broedplaatsen van gierzwaluwen en hun broedgedrag. Amsterdam telt momenteel ongeveer 2.600 broedparen, die vooral broeden in vooroorlogse huizen en grachtenhuizen. Maar uit het onderzoek blijkt dat ze ook broeden in flats in de Bijlmermeer en in aangebrachte neststenen in nieuwbouwwijken, bijvoorbeeld in IJburg.

Op maps.amsterdam.nl is te zien waar de gierzwaluw in de stad broedt.

De gierzwaluw is een echte stadsvogel en voor zijn nestplaats afhankelijk van bebouwing. Door stadsvernieuwing en renovaties is het aantal broedplaatsen in de vooroorlogse stadsdelen (het Centrum en de 19de-eeuwse Ring) afgenomen. Onderzoek naar de nestplaatsen laat zien dat de gierzwaluwen gebruik maken van ‘natuurlijke’ nestplaatsen zoals dakpannen, dakgoten, muurspleten en ouderwetse hijsbalken, maar ook steeds meer van aangebrachte voorzieningen in de vorm van nestkasten en neststenen.

Tot de jaren 70 had Amsterdam waarschijnlijk de grootste populatie van Nederland. De toenmalige typische daken met onder andere hijsbalken, boden openingen voor de vogel om zijn nest te bouwen. Maar die populatie nam af. Met onderzoeken tussen 2013 en 2017 schatte Amsterdam het aantal broednesten in de stad op 2.600. Amsterdam doet nu weer onderzoek. Gekeken wordt of de al bekende oude nestplaatsen nog worden gebruikt én of de nieuwe nestkasten al zijn ontdekt. Dit onderzoek neemt een aantal jaar in beslag. Ieder jaar worden er stadsdelen onderzocht. Dit jaar zijn dat Oud-West, Oud-Zuid en Oud-Oost, de zogenaamde 19e-eeuwse Ring.

Op de kaart maps.amsterdam.nl/vogels staan alle bekende broedplaatsen in de stad. Spotte je een gierzwaluw in een gebouw dat niet op de kaart staat, meld dit. Mail naar  [email protected].

De gierzwaluw is herkenbaar aan zijn sikkelvormige silhouet. Het vogeltje heeft zwarte veren met een blauwe glans, een witte kin en keel, korte pootjes en een klein snaveltje. Lievelingseten: muggen. Hij wordt ongeveer zes jaar oud. Hij leeft dus niet lang, maar toch wel weer lang voor een vogeltje van deze grootte. Mannetje en vrouwtje broeden allebei. Dat doen ze in goed overleg, want ze wisselen elkaar regelmatig af. Meestal zijn er 2 á 3 eitjes en duurt het broeden zo’n 18 tot 22 dagen. Na een dag of 40 vliegen de kleintjes uit.