Home Overzicht Spooronderdoorgang Czaar Peterstraat krijgt kunstwerk

Spooronderdoorgang Czaar Peterstraat krijgt kunstwerk

0

De onderdoorgang van het spoor in de Czaar Peterstraat die de stadsdelen Centrum en Oost verbindt vraagt om een facelift. De uitstraling kan een stuk sfeervoller en uitnodigend. Daarom gaat de gemeente met bewoners en ondernemers op zoek naar het thema voor een kunstwerk. Tot 23 juni 12.00 uur kunnen bewoners hun mening over de thema’s kenbaar maken.

De commissie, die bestaat uit vijf bewoners uit het Oostelijk Havengebied en vijf  bewoners, jongeren en ondernemers uit stadsdeel Centrum, heeft vijf thema’s vastgesteld waar bewoners uit kunnen kiezen.

Laat je inspireren door de spannende geschiedenis van de Czaar Peterbuurt, waar VOC schepen werden gebouwd en de eerste arbeidsstakingen plaatsvonden. Tunnel vol schoonheid is het tweede thema, de authentieke stalen draagconstructie is het bewaren waard.

Beweging en bewustzijn is het derde thema. Kunst in de tunnel kan het gevoel van beweging benadrukken, waarmee een ‘bewust moment’ gecreëerd wordt. Of benadruk de verschillende vervoersstromen onder de tunnel, zoals in thema vier: dynamiek en energie.

Een tunnel maakt onderscheid tussen twee buurten en verbindt ze tegelijkertijd. Rituele overtocht is het vijfde thema. Op de projectpagina wordt nog een zesde thema genoemd: eigen inbreng.

Na 23 juni maakt de commissie de keuze voor maximaal drie thema’s die ter inspiratie aan drie kunstenaars worden meegegeven die vervolgens een eerste ontwerp mogen maken. Begin juli wordt het definitieve thema gekozen, waarna de kunstenaars aan de slag gaan met een schetsontwerp.
Stemmen op de thema’s, en eigen voorstellen kan via dit formulier.