Home Overzicht Stadsdeelt krijgt een grotere rol in het bestrijden van afvaloverlast

Stadsdeelt krijgt een grotere rol in het bestrijden van afvaloverlast

0

Stadsdelen krijgen een grotere rol bij het bepalen waar de reiniging afvaloverlast gaat bestrijden. Straks wijst stadsdelen Oost en Centrum de plekken aan waar en wanneer actie nodig van de reiniging. Meldingen worden in aanvulling op de metingen en waarnemingen van medewerkers op straat gebruikt om in kaart te brengen waar het in de stad te vies is.

Er is niet alleen aandacht voor het verbeteren van het opruimen, ophalen en verwerken van afval, maar ook voor het voorkomen van meer afval en het verbeteren van hergebruik. Om bijvoorbeeld de overlast van kartonnen dozen naast containers terug te dringen voert de gemeente gesprekken met e-commerce partijen over herbruikbare verzendverpakkingen, als alternatief voor karton. Voor de handhaving op fout geplaatst huishoudelijk afval is een apart team van toezichthouders actief. Ook komt er een nieuw boetebeleid.

‘Samen met bewoners en ondernemers gaat wethouder Zita Pels (Afval en Reiniging) zorgen voor een schonere en duurzame stad. ‘Iedereen kan een bijdrage leveren aan het voorkomen van zwerfafval en het vergroten van hergebruik. Ik wil alle kennis die er is in de stad inzetten om afval te beperken en de reiniging te verbeteren, en bindende afspraken maken over hoe we omgaan met afval. We starten een burgerberaad en gaan inwoners en bedrijven aanspreken op hun gedrag.’

Vanaf januari zijn in de stad vijf extra buurtconciërges actief als aanspreekpunt voor een schone leefomgeving in die buurten waar dat het hardst nodig is. De belangrijkste taak van een buurtconciërge is om contact te houden met bewoners en ondernemers en ze te wijzen op het op een correcte manier aanleveren van afval. Zodra het in een buurt beter gaat, gaat de buurtconciërge naar een andere buurt.