Home Overzicht Straks groenten, fruit- en tuinafval apart inleveren. Plastic niet meer

Straks groenten, fruit- en tuinafval apart inleveren. Plastic niet meer

0

Plastic afval en drinkkartons mogen straks weer gewoon bij het restafval. Vanaf volgend jaar kun je groenten, fruit- en tuinafval (GFT) apart inleveren. Daarmee wil de stad naar een een schonere stad met minder restafval. Ook komen er meer ondergrondse voorzieningen om gemakkelijker afval (gescheiden) aan te bieden.

‘Amsterdam moet een stad waar waar afval niet meer bestaat maar grondstof is voor nieuwe producten’, zegt wethouder Marieke van Doorninck. ‘Daarom is het belangrijk dat afval beter wordt gescheiden. Op die manier blijven waardevolle grondstoffen behouden. De komende jaren gaan we het daarom wijk voor wijk mogelijk maken om GFT apart in te zamelen.’

De kwaliteit van de machines waarmee afval wordt gescheiden is de afgelopen jaren sterk verbeterd. Daardoor kunnen machines méér plastic scheiden dan Amsterdammers zelf.
Vanaf volgend jaar stopt Amsterdam met het gescheiden inzamelen van plastic en drankkartons. Wethouder Van Doorninck: ‘Voor Amsterdammers die net gewend zijn aan het apart inzamelen van plastic roept dit misschien de vraag op waarom we de afgelopen jaren gescheiden hebben ingezameld. Maar juist doordat Amsterdam aan zowel bron- als nascheiding heeft gedaan, kunnen we nu op basis van de resultaten een weloverwogen keuze maken om vanaf 2021 plastic en drankkartons niet meer apart in te zamelen.’

De voorzieningen voor afvalinzameling worden verbeterd. Er zijn al veel onder- en bovengrondse containers  en de komende jaren komen er elk jaar 350 extra papier- en glascontainers bij. De enorm toegenomen hoeveelheid karton door online bestellingen vraagt om containers met extra brede opening. Het systeem van containers met sensoren die een seintje geven voordat een container vol is naar de Reiniging moet de overlast van volle afvalcontainers voorkomen.

In straten met veel winkels, restaurants en bedrijven wordt het bedrijfsafval vaak opgehaald door veel verschillende afvalinzamelaars. Dat zorgt voor veel extra verkeersbewegingen en overlast. De gemeente werkt daarom aan een proef met ‘white label’: inzameling van bedrijfsafval met één gezamenlijke inzameldienst, waardoor zwaar verkeer en het aantal rijbewegingen van inzamelaars sterk wordt verminderd.

Je kunt tot en met 24 mei je inspraakreactie op het uitvoeringsprogramma Afval en Grondstoffen geven, waarna het programma naar verwachting in september 2020 definitief door de gemeenteraad wordt vastgesteld.

Check de inspraakprocedure