Home Dwars nieuws Toekomst Barbaraschool

Toekomst Barbaraschool

0

Op 6 juni organiseerde de nieuwe eigenaar van de Barbaraschool, RE:BORN, een buurtbijeenkomst om de toekomstplannen toe te lichten voor het pand aan het Eikenplein en de mening van de buurt te peilen. Zeker 70 buurtbewoners gaven blijk van hun belangstelling.

Door Ellen Ros

Eerste tien jaar
Projectontwikkelaar Thomas Piekhaar gaf een introductie van het bedrijf: RE:BORN heeft ambitie om bestaande panden in buurten te transformeren met respect voor de historie. Daarbij moeten functies met relatief kleine ingrepen kunnen worden gewijzigd, van hotel of kantoor naar wonen of andersom, als voorbeeld. Liefst houdt RE:BORN de panden dan ook lang in bezit.

Voor de eerste tien jaar zal het pand een kleine, interne, renovatie ondergaan en maatschappelijk worden verhuurd. Dat is ook de huidige bestemming. Er zijn nog geen definitieve contracten. Te denken valt aan bv. een orthodontistenpraktijk, dagbesteding of een kinderdagverblijf. Het gaat om commerciële huurprijzen. Naar verwachting zullen de nieuwe huurders in de loop van 2025 kunnen intrekken na de verbouwing.

Lange termijn
Natuurlijk wilden aanwezigen weten of er plannen zijn voor een hotel of voor woningen. Aan hotels heeft de buurt geen behoefte, en aan dure appartementen voor expats evenmin.

De reactie van RE:BORN hierop: er liggen geen plannen klaar. Thomas Piekhaar geeft aan dat hij uitgebreid de tijd wil nemen om ideeën te ontwikkelen, om behoeften nader te onderzoeken en om toekomstige functies te combineren. Een ruimte die overdag wordt verhuurd zou mogelijk ‘s avonds goed gebruikt kunnen worden voor buurtbijeenkomsten. Diverse buurtbewoners brachten suggesties naar voren: creatieve werkplaatsen, woningen voor ziekenhuispersoneel en leraren, ouderen en starters samen laten wonen. Ook de kwaliteit van het Eikenplein wordt benadrukt. Het plein hoort niet bij de aankoop maar RE:BORN is overtuigd van de waarde en wil dat die behouden blijft. De prachtige aula met glas en lood en een bijzondere wenteltrap heeft zeker monumentale waarde. Omdat het pand officieel gemeentelijk monument is, moet zorgvuldig worden verbouwd. Het is niet waarschijnlijk dat er veel verandert aan de buitengevel.

Afspraak met de buurt
Het gesprek ‘met de buurt’ is op 6 juni gestart en zal zeker worden voortgezet, belooft RE:BORN. De bewoners kunnen zich met ideeën melden bij een speciaal mailadres [email protected]
In ieder geval is het verzoek van de buurtbewoners genoteerd om met oud en nieuw de klok bovenin het gebouw te  luiden, zoals altijd traditie is geweest.