Op Internationale Vrouwendag opende in het Tropenmuseum Amsterdam de expositie Diva’s: bezieling en beleving in Arabische muziek en cinema. De tentoonstelling, samengesteld door Institut du monde Arabe in Parijs, toont de wereldwijde, artistieke en maatschappelijke invloed van vrouwelijke iconen uit de Arabische film en muziek.

De expositie neemt je mee vanaf de jaren twintig van de vorige eeuw, en laat zien hoeveel betekenis het werk van de diva’s vandaag de dag nog steeds heeft. Centraal staan daarbij sterren als Umm Kulthum, Asmahan, Warda en Fairuz wier muziek en films mensen over de hele wereld met elkaar verbinden. Diva’s laat zien hoeveel betekenis hun werk heeft gehad en vandaag de dag nog steeds heeft. Het is een eerbetoon aan deze krachtige vrouwen die de kunstvormen waarin zij uitblonken definitief hebben veranderd.

De diva’s uit de tentoonstelling zijn vrouwen uit verschillende sociale klassen en met uiteenlopende religieuze achtergronden. Hun individuele geschiedenissen zijn uniek, maar samen geven ze een beeld van de sociale en culturele diversiteit van de Arabische wereld. Zij braken met de bestaande tradities en gaven vrouwen een niet eerder vertoonde plaats in de pers, muziek, dans, zang en film.

In de jaren twintig en dertig van de vorige eeuw wordt muziek steeds belangrijker in het culturele leven van Egypte. Zangeressen worden daardoor echte sterren. Nadat de geluidsfilm in 1932 zijn intrede doet, raakt ook de Egyptische filmwereld geïnteresseerd in deze zangeressen. Zij worden de supersterren van deze jonge entertainmentsector. Vanaf 1930 raakt hun muziek verspreid over de hele Arabische regio.

In de jaren 1940 begint de Egyptische filmindustrie, bijgenaamd Nilewood aan haar opmars. Talloze producties overstelpen de bioscopen in allerlei Arabische landen. Met meer dan 225 muziekfilms tussen 1945 en 1965 is dit de bloeitijd van de musical. In Egyptische films draait het vooral om dans en zang. De scenario’s zijn eenvoudig en staan in dienst van de muziek. Films dienen ook een politiek doel en staan vaak in dienst van de pan-Arabische idealen van het Egyptische regime.

De artistieke erfenis van deze diva’s beïnvloedt ook hedendaagse kunstenaars. De tentoonstelling eindigt met werk van internationale kunstenaars waarin hun invloed doorklinkt.

Ontdek Exposities in Oost