Home Overzicht Verbinden twee bruggen en een tunnel straks Noord met de rest van...

Verbinden twee bruggen en een tunnel straks Noord met de rest van de stad?

0

Eindelijk lijkt er schot te zitten in nieuwe verbindingen tussen Noord en de rest van Amsterdam. Naast de bestaande en nieuwe veren, komen er in de toekomst twee bruggen en een tunnel om Noord met de rest van de stad te verbinden. Het college van B en W heeft de Nota van Uitgangspunten ‘Sprong over het IJ’ vastgesteld en daarmee ligt de plek waar de bruggen vast. Het woord is nu aan de gemeenteraad.

Nu is bekend waar de bruggen en de tunnel volgens het college moeten komen en wát daar voor nodig is. Het is vervolgens aan de gemeenteraad om een nieuw voorkeursbesluit te nemen. Dan liggen de locaties van de bruggen en de tunnel én de nautische en ruimtelijke uitgangspunten vast. Al in de 19e eeuw werd nagedacht hoe de stad verbonden kon worden, maar het bleef steeds bij ideeën.

Tunnel voor voetgangers, bruggen voor voetgangers, fietsers inclusief e-bikes, bromfietsers inclusief snorfietsen en speed pedelecs, gehandicaptenvoertuigen, nood- en hulpdiensten en mogelijk openbaar vervoer.

De bruggen zijn geschikt voor voetgangers, fietsers inclusief e-bikes, bromfietsers inclusief snorfietsen en speed pedelecs, gehandicaptenvoertuigen, nood- en hulpdiensten en mogelijk openbaar vervoer. De tunnel is alleen voor voetgangers. De Oostbrug verbindt het Azartplein op het KNSM-eiland met de Johan van Hasseltweg in Noord. Deze brug is voor langzaam verkeer en heeft mogelijkheden voor openbaar vervoer. De voetgangerstunnel tussen het Centraal Station en de Tolhuistuin is uitsluitend voor voetgangers. In West verbindt de brug de Danzigerkade in de Minervahaven met de NDSM-werf. Ook deze brug is geschikt voor langzaam verkeer en mogelijk openbaar vervoer.

Over de exacte aanlanding van de bruggen wordt pas in de volgende fase besloten. Daarbij wordt dan bekeken wat beste de toevoerroutes voor fiets en openbaar vervoer zijn. Ook de keuze voor een diepe of ondiepe voetgangerstunnel wordt in een latere fase gemaakt.

‘Dankzij het advies van de commissie D’Hooghe en de nuttige inspraakreacties hebben we belangrijke keuzes kunnen maken’, laat een tevreden wethouder Marieke van Doorninck weten. ‘Het is belangrijk dat Amsterdam goed verbonden is. De behoefte aan vaste verbindingen voor fietsers en voetgangers groeit en de druk op de ponten neemt onverminderd toe. Met dit besluit komen we tegemoet aan de wensen van het Rijk en de regio.’

De afgelopen jaren is Noord hard gegroeid en is het zaak om dit deel van de stad voor iedereen goed bereikbaar te houden. In 2017 werd al een voorkeursbesluit hierover genomen, vanwege nautische bezwaren werden de afgelopen jaren andere mogelijkheden verkend. Dankzij het advies van de commissie D’Hooghe en de 1600 inspraakreacties is het besluit aangepast. Naast de bestaande en nieuwe veren, komen er in de toekomst twee bruggen en een tunnel om Noord met de rest van de stad te verbinden. Wanneer dat zal zijn is niet bekend.