Het klimaat verandert en dat we daardoor straks steeds meer te maken krijgen met droge periodes. Bovendien komt er steeds meer zout in het zoet water terecht. Daardoor wordt het steeds moeilijker om een grote stad als Amsterdam van voldoende drinkwater te voorzien. Op het Marineterrein wordt onderzocht hoe je op nieuwe manieren water voor bomen, planten, parken en andere groene plekken in de stad kunt winnen.

Met andere waterbronnen, zoals regenwater of water uit het riool wordt onderzocht hoe dit water kan worden opgeslagen en hergebruikt. Het is de bedoeling om een semi-mobiele proefopstelling te maken op het Marineterrein. Met dit AquaConnect Demonstrator-experiment wil men water uit het Amsterdamse riool halen voor planten en bomen in de stad.

Wanneer het niet regent is rioolwater namelijk een goede en constante waterbron. Voor gebruik moet dit water natuurlijk wel eerst goed schoongemaakt worden. Als dat lukt, dan wordt er ook onderzocht of dit water gebruikt kan worden bij het verbouwen van voedsel in de stad.

Met een speciale techniek, nanofiltratie, wordt water uit het riool gehaald. Daarna wordt berekend hoeveel schoon water dat oplevert in een bepaalde tijd en hoeveel er nodig is. Er wordt gekeken wat er met het overgebleven vuile water (concentraat of zout water) moet gebeuren.