Om innovatie in verschillende stadswijken te stimuleren gaat het gemeentebestuur een extra impuls geven aan innovatie, het talent in de stad en hun sociale netwerken. In Oost gaat het om Science Park, Marineterrein, Roeterseiland en de zogenoemde Knowledge Mile.

Volgens wethouder Sofyan Mbarki leidt het bruisende en dynamische van Amsterdam vaak tot mooie, creatieve en echt nieuwe zaken. ‘In sommige wijken is innovatie extra belangrijk. Hier worden problemen opgelost waar de stad en haar inwoners mee te maken hebben. Van kankerbehandelingen in het Anthonie van Leeuwenhoek Ziekenhuis tot duurzaam biobased bouwen op het Marineterrein. Als gemeente willen we de samenwerking tussen kennisorganisaties en het bedrijfsleven bevorderen.’

Innovatiedistricten dragen bij aan vernieuwende ideeën, producten en diensten in Amsterdam. In totaal gaat om acht kenniskwartieren en campussen. Naast het Science Park, het Marineterrein, Roeterseiland en de zogenoemde Knowledge Mile in Oost richt de strategie zich ook op Kenniskwartier Zuidas, Schinkelkwartier, Universiteitskwartier, en Life Sciences District in Zuidoost. roeDoel van de strategie is van deze wijken levendige innovatiedistricten te maken, die goed verbonden zijn met gerenommeerde onderwijs- en kennisinstellingen, zoals de HvA, de UvA en de VU en het Amsterdam UMC, maar ook met aanwezige bedrijven en omliggende buurten.

In de gebieden wordt nu bijvoorbeeld gewerkt aan de toepassing van kunstmatige intelligentie, aan de medicijnen van de toekomst, maar ook aan efficiënter gebruik van energie. Dit soort innovaties zijn belangrijk om maatschappelijke problemen op te lossen. Ook wil het college het talent van MBO’ers beter benutten in de innovatiedistricten. Bijvoorbeeld door meer stageplekken te realiseren bij organisaties en bedrijven in de gebieden.

Bovendien wil de gemeente onderzoek en innovatie binnen het MBO beter benutten. Dit streven is onderdeel van de MBO-Agenda en doet recht aan de gelijkwaardige positie van het MBO (aan hogescholen en universiteiten).