De Oba bestaat vandaag precies 105 jaar. De bibliotheek viert dit jubileum met een ludieke actie: op één vestiging per stadsdeel wordt vandaag getrakteerd op ‘lettersoep’. In samenwerking met Moving Arts Project worden er per betrokken vestiging 105 soepen uitgedeeld. Elke soepbeker is genummerd en de 105e soepdrinker krijgt van de Oba een gratis lidmaatschap.

Het eten van de soep staat symbool voor de hartverwarmende en verbindende rol van de buurtbibliotheek. Een plek waar verschillende generaties, talen en culturen elkaar kunnen ontmoeten, iets kunnen leren, om hulp kunnen vragen of zich kunnen laten inspireren. De actie vindt vandaag plaats bij verschillende Oba’s ijn de stad.

De hoofdvestiging Oba Oosterdok viert het jubileum vandaag op een andere manier. Daar speelt blaasband Dynamo Mundi op het bordes en worden er ‘Eberhardjes’ uitgedeeld aan bezoekers. Dit koekje is vernoemd naar oud-burgemeester Eberhard van der Laan. Het staat voor verbinding tussen de mensen in de stad. Ook daar krijgt elke 105e bezoeker een gratis lidmaatschap van de Oba.

Foto’s Bruno van der Kraan