De Fietsersbond Amsterdam sluit na een jaar het ‘Meldpunt fietsongevallen’ met succes af. Er kwamen ruim 300 meldingen binnen. Van de 300 geregistreerde meldingen komt 12,5% uit Oost. De gemeente Amsterdam gaat nu een registratie van fietsongevallen uitvoeren via ziekenhuizen en ambulances, zoals de Fietsersbond graag wilde.

Na een jaar stopt het ‘Meldpunt fietsongevallen’ van de Fietsersbond Amsterdam. Driekwart van alle fietsongevallen in Nederland blijft onder de radar. Het totale aantal blijft stijgen, terwijl Amsterdam en Den Haag streven naar vermindering.

Het doel lag voor de hand: gemeente, registreer dit beter, zodat er effectief maatregelen kunnen volgen om de veiligheid van fietsers te vergroten. Verkeerswethouder Melanie van der Horst heeft zich ingezet om de registratie van fietsongevallen op orde te krijgen. Vanaf dit najaar heeft de gemeente toegang tot de ambulancedata over 2022 waar het verkeersveiligheidsbeleid op kan worden afgestemd.

De meeste fietsers gaan na een (soms ernstig) ongeval zónder ambulance, op eigen houtje naar huisarts of ziekenhuis. Deze ongevallen werden niet meegeteld in eerdere registraties. De Fietsersbond vindt het goed nieuws dat de wethouder ook de andere wens honoreert om VeiligheidNL in te schakelen. Deze organisatie benadert nu alle ziekenhuizen met Spoedeisende Hulp-posten in de Vervoerregio Amsterdam met het verzoek om data te delen en eventueel verdiepend slachtofferonderzoek (enquêtes) te doen. Verpleegkundigen ondervragen bij Spoedeisende Hulp slachtoffers van fietsongevallen en krijgen zo een goed beeld van het soort ongelukken en de toedracht. Samen met de gegevens van ambulances komen op die manier ook gevaarlijke locaties naar boven.

Van de 300 geregistreerde meldingen komt 12,5% Oost, 30% uit het Centrum, 17% uit Zuid en 16% uit West. Opvallend vaak gaat het mis op een vrijliggend fietspad: 47%. Bijna een derde gebeurt op een kruispunt (30%). Er ligt dus een urgente taak voor de gemeente om iets te doen aan de vaak smalle en overvolle fietspaden in de oudste stadsdelen. Te denken valt aan het instellen van een maximumsnelheid, en/of het toelaten van snelle fietsers tot de rijbaan als daar in december 30 kilometer maximaal wordt ingevoerd.

Gevaarlijke locaties in Oost
  • Kruising Wijttenbachstraat/Linnaeusstraat. Tramrails hier zeer ongelijk ten opzichte van het wegdek, gevaarlijk voor fietsers.
  • Julianaplein: stoplicht voor auto’s en brommers makkelijk te missen bij fietsersoversteekplaats bij fietsenstalling Amstelstation. Gaat vaker bijna mis: ze rijden vanuit zuidelijke richting ongemerkt door rood licht.
  • Kruising Panamakade/Van Eesterenlaan. Spookfietsen en door afgeplakte terrasschermen en bouwschermen slecht zicht op de hoek.
  • Te veel drukte op Nesciobrug A’dam Rijnkanaal in ochtendspits: regelmatig ongevallen

Van de tegenpartij, die vaak het ongeval veroorzaakte, reed 27% in een auto, 25% e-bike, 12,5% brommer/scooter, 9,4% gewone fiets. Het eigen vervoer van de melders is 70% gewone fiets, 15% e-bike. Bij 82% van de ongevallen was een tegenpartij betrokken. 85% van de melders deed geen aangifte, slechts 12% van alle ongevallen is door de politie geregistreerd. Wie kwamen er te hulp? 33% ambulance, 25% spoedeisende hulp of huisarts, 23% politie.

Uit de meldingen kwam al snel een patroon naar voren. Juist asociaal gedrag van andere hard rijdende fietsers leidt in de oude wijken van Amsterdam tot gevaar en valpartijen. Bovendien is de impact van zo’n ongeval vaak groot. Dit leeft heel breed bij de melders, fietsers zijn bang geworden, het plezier gaat eraf. De behoefte om dat verhaal ergens kwijt te kunnen, is groot.

De Fietsersbond wil dat opvoeren van e-bikes wordt aangepakt

De fietsersbond heeft in november snelheidsmetingen gehouden op fietspaden en in het Vondelpark. Het bleek dat veel opgevoerde e-bikes met gemiddeld dertig kilometer rondscheuren. Een enorm verschil met een standaard fietser die gemiddeld zo’n achttien kilometer rijdt. De Fietsersbond wil dat opvoeren van e-bikes wordt aangepakt. En een maximumsnelheid van 20 kilometer op drukke, smalle fietspaden en in parken. Zeker als vanaf december de maximumsnelheid voor auto’s op veel wegen in Amsterdam teruggaat naar 30 kilometer, is dat een mooie optie om risicovolle snelheidsverschillen te beperken. Als het bord ‘verplicht fietspad’ verdwijnt van die overvolle smalle fietspaden, mogen snelle fietsers op de rijbaan.