Home Overzicht 1800 woningen in nieuwe Baaibuurt-West. Geen ruimte meer voor stadsnomaden

1800 woningen in nieuwe Baaibuurt-West. Geen ruimte meer voor stadsnomaden

0

Op op het Zeeburgereiland wordt in 2028 gestart met de bouw van een nieuwe stadswijk: de Baaibuurt-West waar maximaal 1.800 woningen en bijbehorende voorzieningen komen. Op dit ogenblik is het gebied tussen de Zuider IJdijk en de Zuiderzeeweg nog een wonderlijke lappendeken van creatieve vrijplaatsen. Dit idyllisch paradijsje zal met de grond gelijk worden gemaakt en plaats maken voor de nieuwe woonwijk.

B en W stemde dinsdag in met de projectnota, met de uitgangspunten en ambities voor Baaibuurt-West. De volgende stappen zijn het voorbereiden van het terrein en het ontwerpen van de nieuwe buurt. Hiervoor wordt volop ruimte voor inbreng beloofd. ‘Straks kunnen starters, singles, gezinnen en ouderen hier een mooie plek vinden om te wonen, binnen de ring en aan het water’, zegt woningbouwwethouder Reinier van Danzig. Het wordt een eigenzinnige buurt, met ruimte voor experimentele woonvormen. In 2028 starten we met de bouw van dit nieuwe stuk stad.’

Stedenbouwkundig plan en participatie

Nu de projectnota is vastgesteld, worden de plannen voor de stadsbuurt verder uitgewerkt in een stedenbouwkundig plan. Daarin staat hoe de gemeente het gebied wil indelen. Onderdelen die ruimte vragen, zoals huizen, gebouwen, groen, wegen, parkeerplaatsen en water, komen hierin terug. Ook geeft dit plan de sfeer en karakter van de buurt weer. Tijdens de ontwikkeling van het stedenbouwkundig plan is er nog veel ruimte voor Amsterdammers om mee te denken, bijvoorbeeld over de identiteit van de nieuwe stadswijk, voorzieningen, groen, water en de invulling van vrije ruimte.

Rafelranden verdwijnen

Inmiddels zijn heel veel rafelranden verdwenen. Op dit moment wonen en gebruiken studenten, kunstenaars, kermisexploitanten en diverse ondernemers de Baaibuurt-West. Met al deze groepen voert de gemeente gesprekken over het einde van hun huurcontract op 31 december 2024. Vanaf 2025 wordt het terrein voorbereid voor bebouwing en wordt het stedenbouwkundig plan afgerond. De eerste woningen en voorzieningen worden, als alles volgens plan verloopt, in 2028 gebouwd. Dat duurt nog enkele jaren, omdat het gebied vanwege de staat van de bodem eerst moet worden opgehoogd.