Home Dwars nieuws 4 mei herdenking in de Oosterparkbuurt

4 mei herdenking in de Oosterparkbuurt

0

Ook dit jaar zal op 4 mei in de Oosterparkbuurt – mits de coronamaatregelen dit toestaan – de dodenherdenking plaatsvinden.

4 mei comité Oosterparkbuurt (i.o.)

Vanaf 2012 zijn met het Namen en Nummers project 2800 joodse slachtoffers uit onze buurt herdacht door het maken van naambordjes en deze te plaatsen in het stratenmonument op het Kastanjeplein. Voor dit deel van de Oosterparkbuurt is het project vorig jaar voltooid. In andere buurten van Amsterdam en in andere steden zal Namen en Nummers nog doorgaan totdat ook daar alle joodse slachtoffers zijn herdacht.

Het 4 mei comité Oosterparkbuurt, bestaande uit Ieke Ginjaar, Emmi Schumacher, Bert Runhaar en Gerrie Buijze, is voortgekomen uit het Namen en Nummers project en zal op gepaste wijze verder gaan met de erfenis van dit project. De bedoeling is om, net als in voorgaande jaren, op de avond van 4 mei op het Kastanjeplein bijeen te komen.

In de afgelopen jaren werd duidelijk, dat er na afronding van Namen en Nummers behoefte zou blijven om de avondherdenking kleinschalig in de buurt voort te zetten. Daarvoor hebben we graag input vanuit de buurt. Mocht u zin en tijd hebben het 4 mei comité Oosterparkbuurt te komen versterken of samen met ons deze herdenking vorm te gaan geven (ideeën/activiteiten), dan horen we graag van u. Laat het ook weten als u wel ideeën hebt, maar geen tijd om mee te werken.

In het voorjaar hopen we uitgebreider over de 4 mei herdenking te kunnen informeren.

U kunt zich (aan)melden met een e-mail bij Emmi Schumacher

Gedenkwandeling

Op veel adressen in de Oosterparkbuurt woonden in de Tweede Wereldoorlog één of meerdere Joodse gezinnen die door de Duitsers zijn gedeporteerd en omgebracht. We willen hen herdenken door eind april/begin mei met posters achter de ramen hun verhaal te vertellen. Vorig jaar deden we dat voor het eerst bij circa twintig adressen, dit jaar willen we dat verder uitbreiden. U kunt daaraan meewerken door zelf informatie te verzamelen over de mensen die op uw adres of adressen dichtbij woonden en zijn weggevoerd. Met deze informatie wordt door een professionele vormgever een poster gemaakt voor bij u op het raam.

Wilt u meedoen, stuur dan een e-mail aan [email protected] Wij sturen u dan uitvoeriger informatie over hoe u dit het beste kunt aanpakken.