Bij Micropia van Artis kun je vanaf nu een bijzonder fossiel bewonderen. Het prehistorische gesteente te zien. Met het fossiel kun je een dieper begrip te krijgen van de evolutionaire geschiedenis van het leven op aarde en vormt daarmee een waardevolle aanvulling op de tentoonstellingen van het museum.

Het gaat om een stromatoliet, een gesteente gevormd door de activiteit van micro-organismen in prehistorische ondiepe wateren. Dit soort stromatolieten zijn van onschatbare waarde voor het begrijpen van de vroege geschiedenis van het leven op aarde. Ze speelden een cruciale rol in het vroegste ecosysteem en droegen bij aan de productie van zuurstof. Essentieel voor de ontwikkeling van het leven op onze planeet, zoals we die vandaag de dag kennen.

De stromatoliet van ongeveer 490 miljoen jaar oud is afkomstig uit Saratoga Springs, gelegen in de Amerikaanse staat New York. Op deze plek werden in 1825 stromatolieten voor het eerst wetenschappelijk beschreven. Dit exemplaar vond na een reeks van overdrachten zijn thuis in de collectie van Artis, waar het voorheen tentoongesteld werd in het Geologisch Museum. Sinds de sluiting van dit museum in 2011, verbleef het fossiel in opslag. Recentelijk is het overgebracht naar Artis-Micropia.