De sanering van de bodem van de Ringvaart tussen de Linnaeusstraat en het Stadsloket is in volle gang. Na het opschonen van verontreinigde grond wordt de bodem nu voorzien van gevlochten matten met daartussen absorberend materiaal. Eventueel achtergebleven vervuiling wordt daarin opgenomen en blijft daardoor veilig liggen.

Beeld Corrie Groen

De bodem van de Ringvaart was vervuild met teer- en olieachtige stoffen. Dat bleek vorig jaar uit onderzoeken van Waternet. Daarom is de afgelopen maanden de bodem ‘opgeschoond’. Ruim twintig jaar na de grootschalige grondsanering van Oostpoort die nodig was voor de bouw van woningen, is nu een deel van de Ringvaart aan de beurt voor sanering.

De gemeente stelde vast dat de vervuiling van de bodem van de Ringvaart een negatief effect heeft op planten en dieren. Maar ook kunnen mensen die in contact komen met de waterbodem, mogelijk huidirritaties krijgen. De waterbodem van het Stadsloket tot het spoor is minder verontreinigd. Daar is de gemiddelde kwaliteit van de waterbodem hetzelfde als in de rest van Amsterdam, waar ook geen sanering noodzakelijk is.

Die verontreiniging van de Ringvaart was er al sinds het sluiten van de Oostergasfabriek. Het zou logisch zijn geweest om bij de sanering van de woningbouwgrond, ook de bodem van de Ringvaart mee te nemen. Waarom de Ringvaart niet eerder is gesaneerd, is onduidelijk. De focus op het bouwklaar maken van de grond in een afgebakend gebied voor de bouw van woningen, lijkt prioriteit te hebben gehad.

De bodem waarop de woonwijk en het winkelcentrum Oostpoort is gebouwd, was ernstig verontreinigd door de voormalige Oostergasfabriek die er tot 1923 kolengas maakte. De aanwezigheid van teer en bijbehorende componenten als vluchtige aromaten (vooral benzeen), PAK (vooral naf-taleen) en cyanide, achtergebleven restproducten van de fabricage van gas maakten sanering noodzakelijk. Woningbouw was niet zomaar mogelijk. Van 2004 tot en met 2009 heeft daarom een grootscheepse en kostbare bodemsanering plaatsgevonden. Een van de omvangrijkste van Nederland. Sanering van het gebied kostte 84 miljoen euro.