Home Overzicht Alle wegen leiden naar 1018

Alle wegen leiden naar 1018

1

Waar ik ook heenga, Amsterdam, en met name postcodegebied 1018, blijft me genadeloos achtervolgen. Zo bracht ik de afgelopen maand een paar dagen door op het vreedzame platteland van de provincie Friesland. Ik fietste genoeglijk door weilanden, langs meren en dijken, terwijl ik het Friese stamboekvee en de vele weelderige blonde dames bewonderend gadesloeg en vriendelijk toelachte.

Zo belandde ik onverhoeds in het dorpje Greonterp, een verder onbetekenende vlek op de landkaart. Ware het niet dat daar diverse herinneringen aan de in Amsterdam geboren katholieke schrijver Gerard Reve waren geplaatst. Twee weergaven van zijn beeltenis: een plaquette aan zijn voormalig woonhuis en een informatiebord. Daaruit bleek dat Reve, die naar eigen zeggen zijn boeken schreef voor huisvrouwen in de provincie, hier had gewoond tussen 1964 en 1971. En dat terwijl ik zeker meende te weten dat hij rond 1968 op de Plantage Kerklaan 43 woonde, schuin tegenover Artis, de dierentuin waar hij veel tijd doorbracht en veel troost vond.

Ik ondernam een diepgaand onderzoek naar het hoe en waarom van dit mysterie en dat bracht aan het licht dat het in Greonterp slechts om een buitenhuisje ging, terwijl de grote stad met al de daar aanwezige verlokkingen, zoals drank en seks, op de schrijver een onweerstaanbare aantrekkingskracht bleef uitoefenen. Toen Reve enige tijd later wegtrok uit de Plantage schijnt hij dit achteraf weleens diep betreurd te hebben. En terecht, zou ik willen zeggen.

En zo werd ik daar, diep in de provincie, weer genadeloos in gedachten terug gekatapulteerd naar mijn geliefde 1018.

1 REACTIE