Home Overzicht Amsterdam inrichten op anderhalve metersamenleving

Amsterdam inrichten op anderhalve metersamenleving

0

Nu het openbare leven langzaam op gang komt, neemt de gemeente tijdelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat iedereen anderhalve meter afstand kan houden. Genoeg ruimte voor voetgangers en fietsers krijgt de hoogste prioriteit. Door intensief te monitoren kan snel worden bijgestuurd.

Gedacht wordt aan eenrichtingsverkeer voor voetgangers, zoals in de Javastraat, fietsers op de rijbaan toe te laten zodat op het fietspad extra ruimte voor voetgangers ontstaat. Per stadsdeel worden de probleemlocaties in beeld gebracht, waarna de nodige aanpassingen worden gedaan.

Veilig naar school
Om te zorgen dat ouders hun kinderen veilig naar school kunnen brengen, stelt de gemeente pakketten met stickers, posters, linten en verf beschikbaar waarmee scholen en kinderdagverblijven de looproutes en de ruimte in en rondom hun gebouwen kunnen inrichten. In sommige wijken is weinig speelruimte voor kinderen. Door lege kavels als recreatieplek in te richten, komt er extra speelruimte voor kinderen dichtbij huis.

Politie en handhaving monitoren de situatie op drukke plekken

Verkeersmaatregelen
Op pleinen en in parken kan ruimte gemaakt worden door een parkeerverbod voor fietsen in te stellen. Een straat kan worden afgesloten voor auto’s. Door de intensiteit en het gedrag van het auto- en fietsverkeer te monitoren, is het mogelijk om snel bij te sturen als er verkeersonveilige situaties ontstaan. Als het autoverkeer toeneemt, kunnen maatregelen worden getroffen om het autoverkeer te ontmoedigen, om te leiden of zelfs wegen af te sluiten. Politie en handhaving monitoren de situatie op drukke plekken, zoals parken, pleinen en markten.

Maximum snelheid mogelijk naar 30 kilometer
Om de verkeersdruk te beperken, is het van belang dat bewoners waar mogelijk in hun eigen buurt blijven en vooral lopen en fietsen. Onderzocht wordt of de maximumsnelheid verlaagd kan worden van 50 naar 30 kilometer per uur. Fietsers kunnen dan gebruik maken van de rijbaan, voetgangers krijgen meer ruimte om elkaar te passeren.

Ruimte voor buurtgerichte terrassen
Onderzocht wordt op welke plekken culturele instellingen en ondernemers extra ruimte kunnen hebben voor bijvoorbeeld buurtgerichte terrassen. Met de brancheorganisaties worden regels opgesteld. Er moet altijd genoeg ruimte zijn voor voetgangers, en er moet aandacht zijn voor de leefbaarheid in de omgeving. Ook wordt gekeken naar een veilige inrichting van de winkelstraten.

Bewoners wordt gevraagd om drukke plekken te mijden in piekmomenten. De gemeente houdt extra toezicht. De maatregelen worden teruggedraaid op het moment dat de anderhalve meter afstand niet meer nodig is.