Home Nieuws uit Artis Artis kan schade voor fouten bij renovatie Groote Museum niet verhalen

Artis kan schade voor fouten bij renovatie Groote Museum niet verhalen

0
Foto Artis, Maarten van der Wal

Tijdens werkzaamheden aan het Groote Museum van Artis zijn delen van het zeldzame negentiende-eeuwse interieur gesloopt. Artis stelde het bouwbedrijf dat de dierentuin inhuurde voor de renovatie van het museum verantwoordelijk voor het verwijderen van historisch stucwerk. De rechter bepaalde nu dat Artis zelf voor de kosten moet opdraaien.

Artis begon in 2003 met de plannen voor een algehele renovatie en restauratie van de monumentale gebouwen op het terrein. De restauratie van Het Groote Museum is daar een belangrijk onderdeel van. Het was het sluitstuk van een jarenlange renovatie van monumentale gebouwen die Artis in 2003 begon.

Bij de renovatie van het Groote museum werd de pleisterlaag met daaronder oude, geschilderde afwerkingslagen met marmerimitatie tot aan het metselwerk afgebikt en de stucplafonds gesloopt. De projectleider heeft de vergunning verkeerd gelezen en zonder overleg is het stucwerk eraf gehaald. Een medewerker van Monumentenzorg heeft dat gezien en besloot het werk stil te leggen, omdat het om een zeer zware overtreding ging.

In de omgevingsvergunning waren voorwaarden opgenomen voor het behoud van de monumentale en cultuurhistorische elementen in het hele gebouw. Artis kreeg een dwangsom opgelegd vanwege het schenden van voorwaarden uit de omgevingsvergunning.

Na de Omgevingsdienst stelde ook de afdeling Monumenten en Archeologie van de gemeente vast dat het stucwerk ten onrechte werd verwijderd. Volgens Artis viel noch de aannemer, noch de projectleider iets te verwijten: het monumentale stucwerk zou niet worden genoemd in de voorwaarden van de omgevingsvergunning.

In eerste instantie zou Artis hebben verklaard ‘er te goeder trouw vanuit te zijn gegaan dat het verwijderen van het stucwerk in overeenstemming was met de omgevingsvergunning’, staat in het vonnis. De projectleider en de aannemer viel volgens Artis niets te verwijten. Twee jaar later verweet Artis de projectleider opeens dat het zonder toestemming van Monumenten en Archeologie het stucwerk had verwijderd. Ook bleek dat plafonds zijn verwijderd om op die manier een staalconstructie in een verdiepingsvloer aan te kunnen brengen.

Bij de dagvaarding van Artis in 2023, stelde de dierentuin de projectleider hiervan in gebreke: de projectleider had die schriftelijke toestemming volgens Artis moeten aanvragen. Volgens de rechter komt Artis daarmee bijna twee jaar te laat. Artis namelijk ‘binnen redelijke termijn’ moeten melden dat de projectleider deze toestemming had moeten regelen.

De fouten die bij de renovatie van het museum zijn gemaakt mag Artis niet in de schoenen van de aannemer en het projectbedrijf schuiven. De schadevergoeding hoeft daarom niet aan Artis te worden uitgekeerd.

Uitspraak van de rechtbank