‘Artificial intelligence’ beantwoordt vragen, maakt onwaarschijnlijke dingen werkelijkheid, neemt arbeid over en kan straks veel meer dan we ons nu kunnen voorstellen. Artis vraagt zich af in hoeverre deze vorm van intelligentie onze aandacht voor het leven om ons heen verzwakt en geeft de initialen AI daarom een nieuwe betekenis: Animal Intelligence.

Lewis Daniels

Door de sneltreinvaart waarmee nieuwe, kunstmatige intelligentie onze levens binnenkomt is het essentieel oog te houden voor de wonderlijke, natuurlijke intelligentie van het leven op aarde. Artis probeert mensen zich meer verbonden te laten voelen met een prachtig, complex ecosysteem dat voortkomt uit miljarden jaren van evolutie en door ons toedoen onder enorme druk staat.

In Artis worden bezoekers omringd door ander levens op aarde. Ze staan oog in oog met hun lichaamseigen microben, ervaren het overweldigende zicht vanuit de ruimte op aarde en maken kennis met de bijzondere eigenschappen van dieren en planten. Artis gebruikt de taal en associaties van Animal Intelligence om ons ‘verliefd’ te laten worden op het leven om ons heen. Immers, wie ergens van houdt zorgt daar ook voor.

Dieren, planten en microben bezitten veel ogenschijnlijk bovennatuurlijke eigenschappen die soms onze verbeelding te boven gaan. Zonder enige vorm van techniek of kunstmatige intelligentie verrichten ze wonderen die je van de natuur laten houden.Mieren zijn kleine bodybuilders, ze kunnen vijftig maal hun eigen gewicht dragen. De octopus en kameleon verheffen camouflage tot ware kunst. Microben overleven in de ruimte bij bloemen die bestuivers zoals bijen aantrekken met voor ons onzichtbare uv-signalen. Animal Intelligence maakt bezoekers op een verrassende manier bewust van de verbinding met natuur. Het inspireert en activeert om bij te dragen aan een leefbare wereld voor toekomstige generaties. Een missie die alleen kan slagen, als we onszelf verbonden voelen met natuur.