Met ingang van 1 januari 2025 mogen bestel- en dieselpersonenauto’s met emissieklasse 4 Amsterdam niet meer in. Dat zijn voertuigen met emissieklasse 4 en tussen de 14 en 18 jaar oud. Om de transitie naar schoner vervoer (een benzine, alternatief vervoer of elektrisch), te ondersteunen biedt de gemeente een subsidieregeling aan. Dat schrijft wethouder Van der Horst aan de gemeenteraad.

De gemeente heeft de ambitie het autoverkeer in de stad te verminderen. Een toename van voertuigen of het gelijk houden hiervan is niet wenselijk. Daarom kiest de gemeente voor een sloopregeling en niet voor een vervangingsregeling. Daarnaast vindt de gemeente het ook belangrijk te voorkomen dat deze vervuilende voertuigen buiten de grenzen van de uitstootvrije/milieuzone blijven doorrijden en hier een negatief effect op de luchtkwaliteit hebben.

De gemeente wil niet concurreren met de prijzen die een deel van de voertuigeigenaren op de vrije markt zal ontvangen bij doorverkoop of export van hun voertuig. De regeling is aantrekkelijk voor mensen die oude voertuigen hebben, die niet veel meer waard zijn op de tweedehands markt. Wel zit het uit te keren bedrag bij deze regeling aan de top van wat andere gemeenten met soortgelijke regelingen bieden.

Eigenaren van een diesel personenauto ontvangen voor het slopen van hun voertuig € 1.000, eigenaren van een bestelauto ontvangen hiervoor € 1.500. Stadspashouders (Groene Stip) ontvangen 50 procent extra. Het uit te keren bedrag moet als een tegemoetkoming worden gezien en is niet altijd toereikend om een vervangend voertuig te kopen.