Home Overzicht Bas van Vliet: ‘Gemeente kijkt niet naar alternatief voor overslagterrein Galileïplantsoen.’ 

Bas van Vliet: ‘Gemeente kijkt niet naar alternatief voor overslagterrein Galileïplantsoen.’ 

Interview

0
Tijdelijke werkplaats op de hoek van de Linnaeuskade en de Archimedesweg.

De alternatieven voor het overslagterrein aan het Galileïplantsoen zijn meermaals door de gemeente in de wind geslagen. ‘Ik blijf er verbaasd over dat het stadsdeel steeds uitkomt op het Galileïplantsoen. Ik vraag me soms af of de mensen die hierover adviseren de buurt eigenlijk wel kennen of dat ze dit vanachter de tekentafel bedenken. Het is niet de eerste keer dat me het opvalt dat er slechte keuzes worden gemaakt voor locaties waar dingen moeten gebeuren.’ Stadsdeelcommissielid Bas van Vliet (ST3M-Méérbelangen) probeert de aanleg van het overslagterrein op het Galileïplantsoen te voorkomen, maar proeft weinig bereidheid bij de gemeente voor een alternatief.

Pieter Poelman

De voorzieningenrechter oordeelde op 14 juni 2022 dat de vergunning voor de aanleg van het overslagterrein tijdelijk wordt geschorst. De gemeente is door de rechter terug naar de tekentafel gestuurd omdat er een aannemelijk risico is dat beeldbepalende bomen blijvend zullen worden aangetast. De gemeente kijkt nu samen met aannemer Dura Vermeer wat de gevolgen zijn van het vonnis.

‘De gemeente heeft zijn huiswerk niet goed gedaan,’ aan de telefoon hangt een getergde Van Vliet, ‘aanvankelijk had men niet de benodigde omgevingsvergunning geregeld voor het afwijken van de groenbestemming. De gemeente verschool zich achter de aanmelding van Dura Vermeer, in het kader van de Verordening Werken in de Openbare Ruimte, met het argument dit doen we altijd zo.’

Wat vindt u verder van het vonnis van de rechter?

‘Ik heb vragen gesteld aan de portefeuillehouder wat hij met deze kwestie gaat doen en of hij serieus naar een andere locatie gaat kijken voor de opslag. Het antwoord daarop was niet positief, dus hij gaat proberen dit te repareren. Dus hij gaat proberen om de bomen te sparen. De uitspraak is naar mijn mening ook zodanig vormgegeven dat er tijd wordt gegeven voor reparatie. Of dit mogelijk is lijkt me een boom-technische vraag, dat kan ik moeilijk inschatten.’

Wat is uw alternatief?

‘Ik heb al een paar keer in de stadsdeelcommissie alternatieve locaties genoemd die naar mijn idee niet goed zijn onderzocht. Ik heb onder andere de Hugo de Vrieslaan genoemd, aan de kant van park Frankendael, daar is een groenstrook die vorig jaar bij het baggeren ook behoorlijk is aangetast, het lijk me daar minder precair dan het plantsoen. Bovendien is de afstand tot de huizen veel groter. Er zitten geen scholen omheen, het fietspad kan verlegd worden. Er is gewoon meer ruimte. Er zullen dan wel steeds kleinere transporten met bijvoorbeeld rioolbuizen door de Wethouder Frankeweg moeten, maar de overlast lijkt mij dan alsnog beperkt. Daarnaast heb ik ook nog de spoorzone aangedragen als alternatief, maar dit werd niet als optie gezien.

Overigens is het Galileïplantsoen ook geen wens geweest van de aannemer, maar stond de locatie volgens omwonenden in de aanbestedingsstukken van de gemeente. Voor de geplande werkzaamheden aan Middenmeer-Zuid moet er dus in de aanbestedingsstukken een andere locatie worden opgenomen, want anders zit men er nog tien jaar aan vast.’

Maar de werkzaamheden op zichzelf lijken me noodzakelijk. Zoals de aanleg van een warmtenet?

De rioleringsvernieuwing lijkt me absoluut noodzakelijk. De aanleg van het warmtenet is het paradepaardje van stadsdeelbestuurder en portefeuillehouder Rick Vermin (GroenLinks). Je kunt je afvragen of het aanleggen van een hoogtemperatuur warmtenet datgene is waar we op zitten te wachten. Warmtenetten zoals de gemeente die aanlegt zijn niet heel efficiënte warmtenetten. Die worden namelijk gevoed door de biomassacentrale in Diemen, dat lijkt me niet duurzaam. De aanleg van een laagtemperatuur warmtenet lijkt me wel zinvol.

Ook niet gezien de huidige situatie op de energiemarkt?

Het is goed dat er vooruit wordt gekeken, maar dit type warmtenet is niet de oplossing. Ik geloof ook nog dat deze onderweg opgewarmd moeten worden omdat anders de temperatuur teveel zakt, dat is inefficiënt.

Het grote probleem is dat het alternatief voor gas nog niet is uitgekristalliseerd. Ik heb wel mijn bedenkingen met het forceren van keuzes, dat lijkt me riskant.

Terugkerend naar het Galileïplantsoen, denk je dat het overslagterrein er komt?

Ik ben hier wel een beetje cynisch over omdat ik zo weinig bereidheid proef om serieus naar een alternatief te kijken. Ik ben er echter van overtuigd dat andere locaties minder overlast bezorgen bij buurtbewoners.