Home Overzicht Benedenwoningen verkocht en gaan niet naar ouderen die sociale huurwoning nodig hebben

Benedenwoningen verkocht en gaan niet naar ouderen die sociale huurwoning nodig hebben

0

Ymere schijnt zich weinig aan te trekken van de regeling Van Hoog Naar Laag. Die regeling is bedoeld voor ouderen die vast zitten aan een woning op twee of driehoog en beter voort kunnen met een benedenwoning. Echter, met die regeling lopen de corporaties niet te koop. Het kost de corporatie intensieve begeleiding en levert voor de corporatie niets op. De huur mag niet worden verhoogd. Dat is volgens de actiegroep Niet Te Koop de reden waarom Ymere die benedenwoningen verkoopt op de vrije markt. Ouderen die een sociale huurwoning op de begane grond nodig hebben, kunnen er naar fluiten.

De actiegroep Niet Te Koop voert al geruimte tijd strijd tegen de verkoop van door corporaties van sociale huurwoningen op de begane grond. Afgelopen zaterdag 7 augustus trok de actiegroep met twintig mensen naar de Schalk Burgerstraat voor een wekelijks actie flitsactie. Ymere had daar een woning te koop gezet voor € 375.000. Deze begane grond woning had volgens de actiegroep in aanmerking moeten komen voor de regeling Van Hoog Naar Laag.

Prikactie tegen verkoop begane grondwoningen.
De actiegroep Niet te Koop organiseert zaterdag 21 augustus 15.00 uur op het Afrikanerplein 118, een prikactie tegen de verkoop van sociale benedenwoningen.

De actiegroep is positief over het resultaat van de flitsacties. ‘Wij hebben duidelijk gemaakt dat de verkoop van sociale huurwoningen de spuigaten uitloopt’, zeggen de actievoerders, ‘Het is een ongehinderd gentrificatieproces en een verkoop zonder fatsoenlijke compensatie in dezelfde buurt. De gemeente ziet in dat het zo niet door kan gaan.’ Ook verwijst de actiegroep en verwijst naar een uitspraak van voormalig wethouder Laurens Ivens waarin hij aangeeft dat de gemeente sociale woningen moet gaan opkopen die corporaties te koop aanbieden.

Op zaterdag 21 augustus voert actiegroep Niet Te Koop weer een flitsactie uit in de Transvaalbuurt. Opnieuw omdat woningcorporatie Ymere in hoog tempo bezig is haar bezit daar tegen marktprijzen te verkopen. Waarom dat gebeurt is de actiegroep volstrekt onduidelijk. ‘De opbrengst wordt in ieder geval niet gebruikt ter compensatie door middel van fatsoenlijke nieuwbouw’, laat de actiegroep weten. ‘Die nieuwbouw bestaat voornamelijk uit kleine woningen, waar jongeren op komen met tijdelijke contracten. Voor ons zijn dat géén volwaardige sociale huurwoningen. Mensen met gewone inkomens: kleine zelfstandigen, chauffeurs, mensen die in de horeca werken, schoonmakers, etc. komen niet meer aan de bak en mogen dagelijks forensen of hun halve inkomen besteden aan huur.’ Plaats van actie is op zaterdag 21 augustus 15.00 uur op het Afrikanerplein 118.

De regeling Van Hoog naar Laag

Als je voor de verhuisregeling in aanmerking wilt komen, die moet je die bij je eigen woningcorporatie in Amsterdam aanvragen. Mensen van 65 jaar of ouder die na verhuizing een zelfstandige sociale huurwoning van een deelnemende corporatie achterlaten in de gemeente Amsterdam komen in aanmerking.

De huidige woning ligt op de tweede etage of hoger en is niet bereikbaar met een lift. Of je huidige woning heeft twee trappen. Ook een trap in de woning telt mee, bijvoorbeeld als je woning op de eerste etage ligt, maar je slaapkamer(s) bereik je via een extra trap in uw woning.

Je reageert op een woning die geschikt is voor ouderen op de begane grond, eerste verdieping of woning met lift in uw eigen stadsdeel. Het inkomen van je huishouden mag niet meer zijn dan het maximum dat in de advertentie staat vermeld. Je verhuist naar een sociale huurwoning van Ymere, de Alliantie, De Key, Eigen Haard, Rochdale, Stadgenoot of Woonzorg.